Solpanelerna allt lönsammare – du får nu en större ekonomisk nytta!

De som producerar solenergi med egna solpaneler inom Vasa Elnäts område njuter nu av en större ekonomisk nytta av sina paneler än tidigare.

Solpanelernas lönsamhet har ökat efter att Vasa Elnät tog i bruk en ny egenskap som kallas nettoberäkning.

Tidigare har produktionen minskat på den förbrukning som sker samtidigt, nu görs avdraget på timbasis.

För småproducenterna betyder det en nedgång i andelen köpt energi och i nätserviceavgiften.

– Den största nyttan av solpaneler fås när den egna produktionen rakt av kan minska på hur mycket el kunden behöver köpa, berättar verkställande direktör Juha Rintamäki från Vasa Elnät.

Det är också därför som nettoberäkningen gynnar kunden ekonomiskt.

Framöver kan kunden använda sin överloppsenergi till att minska på energiförbrukningen under en och samma timme.

– Att nettoberäkningen nu görs på timbasis är viktigt för våra kunder, och därför har vi påskyndat ibruktagningen av egenskapen.

Branschens utveckling tillför nya möjligheter

Energibranschen utvecklas med fart. Det betyder även nya möjligheter för elkonsumenter och småproducenter.

– Om ett par, tre år kan det vara möjligt för kunden att använda den överloppsenergi som solpanelerna på hemmataket producerat för att dra av på sommarstugans förbrukning, funderar Rintamäki.

Nettoberäkningen tas ibruk automatiskt inom Vasa Elnäts område och kräver inga åtgärder av kunderna.

Solpaneler till ditt hem

Är du intresserad av ett eget solenergisystem?

Läs mer om våra produkter!