Enkla och hållbara val för företag: Alla Gina Tricots affärer i Finland använder grön el

Företagen blir mer och mer intresserade av att använda förnybar energi. Att välja en grön elprodukt är en god och enkel klimatgärning.

Gina Tricot är en svensk modekedja som anlände till Finland år 2007, och har ända sedan dess varit kund hos Vasa Elektriska. Kedjan har från starten valt att köpa förnybar energi, närmare sagt vattenkraft, till alla sina affärer i Finland. Vasa Elektriskas vattenkraft är grön, utsläppsfri el som tillverkas i Norden. Vattenkraft är ett av de renaste sätten att producera el. Andra förnybara energikällor är vind- och solkraft.

Vi ställde några frågor om hållbarhet till Gina Tricots Construction and Concept Manager Elenor Enhager och CSR and Quality Manager Rebecca Watkins.

På vilket sätt är hållbarhet viktigt för Gina Tricot?

”Man kan säga att hållbarhet har varit viktigt för Gina Tricot från starten, när kedjan grundades som ett familjeföretag år 1997. Vi vill alltid stå på den goda sidan, vilket betyder att vi vill göra affärer på ett gott sätt och ha en positiv inverkan på miljön och människorna som är involverade”, berättar Watkins.

”Att satsa på hållbarhet är viktigt men också nödvändigt lagmässigt eftersom Gina Tricot är en stor aktör inom en extremt granskad bransch. Hållbarhet har blivit en viktig parameter för bolaget att överleva i framtiden. Att vi som företag agerar ansvarsfullt förväntas såklart också av våra kunder och andra intressentgrupper. I diskussioner med våra intressenter ser man att hållbarhetsfrågan hela tiden blir viktigare, oberoende vem vi talar med.”

Några exempel på Gina Tricots hållbarhetsmål förknippade med energi är till exempel att vi i slutet av år 2030 kommer att sälja produkter endast i hållbara försäljningskanaler. Det betyder också att alla våra affärer runt om i världen kommer att använda förnybar energi.

Ett annat mål som vi har är att vi i slutet av år 2028 kommer att erbjuda endast produkter som är producerade på ett ännu hållbarare sätt. Det betyder att våra varor ska produceras med förnybar energi och att produktionen ska ha en så minimal inverkan på miljön som möjligt.”

Ni har valt Vasa Elektriskas Vattenkraft-elprodukt till alla era 9 affärer i Finland – varför?

”Produkten är i linje med våra mål – vi vill minska våra totala utsläpp med 50 procent till år 2030. Att använda förnybar energi i våra affärer är en viktig del för att kunna nå klimatmålen i tid. Vi stävar efter att använda förnybar energi i alla länder där vi befinner oss. I Finlands affärer blev det vattenkraft med Vasa Elektriska eftersom vi har haft goda dialoger hela vägen och samarbetet har funkat väldigt bra under åren”, kommenterar Enhager.

På vilket sätt passar Vattenkraft-elprodukten Gina Tricots värderingar?

”Gina Tricots värderingar är passion, commitment, challenge, teamwork och smartness. Våra värderingar styr oss i alla val vi gör, också när det gäller val av elavtal. Vårt goda samarbete med Vasa Elektriska har lett till en lång kundrelation mellan oss.

Att vi använder förnybar energi är smart med tanke på miljön och framtiden – det är en god investering för oss på flera sätt”, konstaterar Watkins.

Adam Rönnqvist som jobbar på Vasa Elektriskas företagsförsäljning berättar att det märks tydligt att företag är väldigt intresserade av att göra hållbara val när det kommer till elavtal:

”När vi börjar diskussionerna med en ny kund är det oftast förnybar energi som företaget frågar efter som först. Att välja en grön elprodukt är en stor och enkel klimatgärning. Ju större förbrukning desto större betydelse har valet av elprodukten ur hållbarhetssynvinkel.”

Under det senaste året har priset på förnybar energi ändå gått upp i jämförelse med andra sätt att producera el. Rönnqvist vill påminna om att förnybar energi ändå inte är det enda sättet att minska på utsläppen.

”Ett effektivt val ur pris- och hållbarhetssynvinkel just nu är kärnkraft, vilket är utsläppsfritt men inte förnybart. Så klart är förnybar energi alltid är det mest hållbara valet när man jämför olika produktionssätt, men nu har priserna gått upp eftersom efterfrågan är så stor. Priserna kommer att jämna ut sig i en snar framtid när vi får mer produktionskapacitet av förnybar energi.

Vi uppskattar långa kundrelationer och vill därför alltid hitta den bästa lösningen för våra kunder. Gina Tricot är ett bra exempel där vi hittat en lämplig elprodukt för kunden och lyckats att hålla avtalet konkurrenskraftigt i alla dessa år.

Som vår företagskund är det alltid möjligt att byta till en mer hållbarprodukt, oavsett vilken avtalstyp man har.”

Aktuellt

Vad betyder profilkostnad och hur påverkar det elpriset?

Läs mer
Aktuellt

Nelli och Saku är vårens Vasa Elektriska-stipendiater

Läs mer
Energitips

Vad är det för skillnad på olika mätningssätt och vilket lönar sig mest?

Läs mer
Aktuellt

Laddplats för elbilen till egnahemshuset – fyra tips för ett lyckat köp

Läs mer
Aktuellt

Enkla och hållbara val för företag: Alla Gina Tricots affärer i Finland använder grön el

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsanalys: Sommaren 2023

Läs mer
Iakttagelser

Att skydda elpriser: spel på marknaden eller systematisk riskhantering?

Läs mer
Aktuellt

Timpriset på börsel varierar. När är elen förmånligast?

Läs mer
Aktuellt

Ta nostalgin på allvar

Läs mer
Energitips

Elavtal för ditt företag

Läs mer
Aktuellt

Bedårade av gamla bilar

Läs mer
Aktuellt

Egen solel nu även för boende i husbolag

Läs mer