Energichef Jari Hovila: Elpriset sätts på elbörsen

Vet du hur kundpriset för el uppstår och varför det kan variera? Energichef Jari Hovila från Vasa Elektriska berättar.

Varför varierar elpriset och hur kommer det sig att marknadspriset inte alltid syns i kundpriset? Vi ställde vår energichef Jari Hovila tre frågor för att bättre förstå helheten.

1. Hur avgörs säljpriset för el?

”Vasa Elektriska och andra energibolag handlar med derivat på elbörsen Nasdaq OMX Commodities. Derivathandeln gör det möjligt att slå fast inköps- och säljpriset på el för flera år framöver.  Därmed skyddar den både försäljare och köpare mot plötsliga förändringar av marknadspriset.”

“Vi fastställer alltså elpriset på elbörsen för en lång period och i små delar. Därför syns ett förändrat marknadspris inte genast i kundpriset. Om elpriset på börsen vänder uppåt men sedan går ner igen höjs kundpriset inte nödvändigtvis alls.”

2. Vilken nytta har kunden av systemet?

”Vårt säljpris är stabilt. Kunderna kan vara lugna. De behöver inte hela tiden sitta och jämföra sitt elpris med konkurrenternas. Skulle elpriset förändras titt som tätt skulle det lätt bli stressigt för kunden.”

3. Varför varierar elpriset?

”Priset bestäms på basen av utbud och efterfrågan. Exempelvis rasade elpriset på elbörsen i vintras då vädret var blåsigt och produktionen av vindkraft ökade. Det regnade också mer än genomsnittet vilket ökade tillgången på vattenkraft. Samtidigt var efterfrågan på el låg eftersom vädret var milt. Förändringarna i utbud och efterfrågan påverkar elpriset inte bara på Nasdaq OMX Commodities, utan också på den nordiska elbörsen Nord Pool. På Nord Pool sätts ett så kallat spotpris timme för timme. En del elkunder kan känna igen spotpriset från elavtal som baserar sig på börspriset.”

Text: Elina Vironen

Aktuellt

Längtan efter det analoga: filmfotografering som hobby

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsanalys: Vintern 2023-2024

Läs mer
Aktuellt

Välkommen tillbaka, vinylskivan

Läs mer
Aktuellt

Hållbarhet utvecklas med tiden

Läs mer
Aktuellt

Likvärdighet kräver handlingar

Läs mer
Aktuellt

Säsongens favoritpasta

Läs mer
Aktuellt

Kaninhoppningens budbärare

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet – vad betyder det och hur kan man förbruka energi på ett så effektivt sätt som möjligt?

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsanalys: Hösten 2023

Läs mer
Hemma

Solkraftverk för egnahemshus – producera el själv

Läs mer
Mat & recept

Sommarens godaste skärgårdspannkaka

Läs mer
Aktuellt

Tillväxt genom hårt arbete

Läs mer