Ellösningar på bygget

Ska du bygga egnahemshus? Läs våra 5 tips för husbyggare och sköt allt kring el redan när du bygger.

Byggandet och inflyttningen flyter smidigt på när du sköter det som har med el att göra redan i början av ditt projekt. Tumregeln är att alla avtal om el i hemmet ankommer på tomtägaren oavsett man beställer ett färdigt huspaket eller bygger huset själv från början till slut. Skriv alltså in på to do-listan att skaffa mätarcentral från elentreprenören, beställa elanslutning och teckna elavtal.

Det lönar sig också att beställa alla tillläggstjänster, till exempel solelsystem, redan i byggskedet för att ha allt klart när man ska flytta in, tipsar kundrådgivare Timo Riiki från Vasa Elnät.

1. Beställ elanslutning i tid

För att ansluta ditt hus till elnätet behöver du ett elanslutningsavtal med det lokala elnätsbolaget. Bygger du i Vasa Elnäts område kan du teckna avtalet enkelt på vår webbplats. Om din tomt ligger i ett detaljplaneområde ska du beställa anslutningen en månad innan du behöver el, och utanför detaljplaneområde två månader i förväg. Då hinner vi säkert sköta din anslutning och beställa arbetet från en entreprenör i tid. ”I synnerhet på våren och hösten är det många byggen på gång och det kan bli rusning för nya anslutningar. Om huset ligger på glesbygden och det inte finns en anslutningspunkt på tomten kan elnätet behöva utbyggas, vilket kan ta flera veckor”, berättar Timo Riiki.

Kom ihåg att hålla kontakt med elentreprenören under hela byggprojektet. Då framskrider elinstallationerna smidigt och i tid.

2. Fixa byggel

Det behövs el till byggarbeten också. Därför beställer de flesta elanslutningen till tomten redan i byggskedet. ”Det är ändå inte alltid möjligt, om till exempel elmätarcentralen är färdigmonterad på fasaden och först kommer med huspaketet när byggandet framskrider. Då kan man skaffa tillfällig el till byggplatsen från Vasa Elnät. Leveranstiden för en tillfällig central är 3–10 arbetsdagar.”

3. Producera egen solel

Drömmer du om att själv producera el i ditt hus? Då kan du beställa ett nyckelfärdigt solelsystem från Vasa Elektriska. Vi levererar och installerar effektiva inhemska solpaneler och tillbehör som passar för finska förhållanden. Om solpanelerna ger mer el än du förbrukar köper vi din överskottsel. Läs mera om solpaneler på vasaelektriska.fi/solpaneler.

4. Ta reda på var kablarna ligger

Innan du börjar gräva på din tomt ska du ta reda på om det ligger elkablar eller fjärrvärmeledningar under marken på din tomt. Du kan beställa uppgifterna om var kablarna och ledningarna ligger på kaivulupa.fi. När du loggar in och anger området där du bygger får du uppgifterna i din e-post.

5. Skaffa laddstation för elbil

Om du har elbil eller laddbar hybridbil så ska du komma ihåg att skaffa en laddstation för bilen. Vanliga eluttag är inte avsedda för laddning av elbilar. Om du inte är helt säker på hur stor effekt laddstationen ska ha kan du fråga vår byggtjänst.

Låt en professionell elmontör sköta installationen av laddstationen. Då kan du vara säker på att den fungerar rätt och bilen blir laddad tryggt och snabbt.

Text: Elina Vironen

Anslutning till elnätet

Dessa instruktioner gör det enkelt att ansluta ett nytt egnahemshus i byggnadsskedet till elnätet.

Aktuellt

Anslutning till elnätet

Läs mer
Energitips

Allt du behöver veta om att ladda elbilar

Läs mer
Aktuellt

Solpanelerna allt lönsammare – du får nu en större ekonomisk nytta!

Läs mer
Aktuellt

Skeppet som blev världens snackis

Läs mer
Aktuellt

Stugan för fyra årstider: 5 tips för stuglivet året runt!

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärmen lever och andas i takt med invånarna

Läs mer
Mat & recept

Av kärlek till kallrökt lax

Läs mer
Aktuellt

Vasa är en lysande möjlighet för batteriindustrin

Läs mer
Aktuellt

Alpackor som passion: “De har en mystisk kraft som är svår att förklara”

Läs mer
Aktuellt

Fånga nuet, tolerera osäkerheten: Positiv realism kan hjälpa!

Läs mer
Aktuellt

Johan Eriksson: En värld i förändring inspirerar till hållbara lösningar

Läs mer
Aktuellt

Grön el är ett lönsamt val för företag: LokalTapiola Österbotten valde vindel

Läs mer
Dela