Yhteistyöllä kestäviä energiaratkaisuja

Kehitys

Kehitysyksikössä vuosi 2020 kului ennen kaikkea järjestelmien kehityksen, uusien tuotteiden ja energiaklusteriyhteistyön parissa. Määrätietoisella työllä onnistuttiin edistämään koko konsernille tärkeitä hankkeita suunnitellussa aikataulussa. Vuoden aikana käynnistettiin myös useampi, entistä kestävämpään energiajärjestelmään tähtäävä kehitysyhteistyö kumppaneiden kanssa. Hiljattain perustettu yksikkö haki vielä organisaatiomuotoaan.

Yksikössä valmisteltiin pitkin vuotta asiakastieto- ja asiakkuudenhallintajärjestelmien käyttöönottoa. Asiakastietojärjestelmän osalta edistyminen oli myös tärkeä askel matkalla kohti valtakunnallisen Datahub-tiedonvaihtojärjestelmän vuodelle 2022 suunniteltua käyttöönottoa. Lisäksi vuoden aikana pohjustettiin toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutusta, joka myös saatettiin loppuun. Järjestelmän käyttöönottoprojekti jatkuu valitun toimittajan kanssa alkuvuodesta 2021 ja suunniteltu käyttöönotto sijoittuu vuoden 2022 ensimmäiselle puoliskolle. Etenkin loppuvuodesta järjestelmämuutokset vaativat monia työtunteja ja sitkeyttä koko konsernilta.

”Uudet järjestelmät tuovat muuttuvassa maailmassa mahdollisuuden palvella asiakkaitamme entistä paremmin – samalla ne tehostavat myös omaa työtämme.”

HANS-ALEXANDER ÖST, KEHITYSJOHTAJA

Yhteistyö niin seudun energiaklusterin kuin muidenkin toimijoiden kanssa kukoisti koronavuodesta ja etätyöstä huolimatta. Iso painotus oli hankkeissa, jotka mahdollistavat yhä pienemmän hiilijalanjäljen ja yhä suuremman jouston energiantuotannossa. Vuoden aikana otettiin ensiaskeleet muun muassa Carbon Neutral Vaasa 202X, EnergySampo ja H-Flex-E -yhteistyöprojektien osalta.

Kesäkaudeksi valmistui uusi tuote, avaimet käteen -toimituksena tilattava aurinkosähköjärjestelmä. Eri puolilla konsernia käynnistyneet useat kulutusjoustopilotit toivat arvokasta ja tuleviin palvelukokonaisuuksiin sovellettavaa tietoa sekä lisäsivät yhteistyötä asiakkaiden kanssa.

Syksyllä lanseerattiin mobiilisovelluksen ensimmäinen versio, joka nopeasti löysi tiensä monien asiakkaiden älypuhelimiin. Vuoden lopussa latausmäärä oli kivunnut lähes 13 000:een. Vielä kehittyvä sovellus tuo myös uutena viestintäkanavana mahdollisuuksia tarjota yhä räätälöidympiä ja entistä parempia palveluita asiakaskunnan tarpeisiin.

ETUSIVULLE

HENKILÖSTÖ – SÄHKÖKAUPPA – KAUKOLÄMPÖ – VAASAN SÄHKÖVERKKO