Näin energia-ala muuttuu

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Kestävä kehitys

Maailmanlaajuiset ilmastotavoitteet, poliittiset päätökset sekä valveutuneet kuluttajat ajavat koko energia-alaa tekemään kestäviä valintoja. Energia-yhtiönä meillä on mahdollisuus olla aktiivisesti mukana koko Suomen ilmastotalkoissa. Olemme jo nyt Suomen suurimpia tuulivoiman tuottajia, ja haluamme jatkossakin sijoittaa puhtaaseen energiaan. Meille on myös tärkeää tehdä ilmastoteoista mahdollisimman yksinkertaisia asiakkaillemme. Siksi tuomme valikoimaamme uusia tuotteita ja palveluita, jotka mahdollistavat pienemmän hiilijalanjäljen.

Energian varastointi

Energian varastointi on iso osa energiajärjestelmän kokonaisoptimointia. Varastointiratkaisut tuovat joustavuutta tuotantoon ja mahdollistavat uusiutuvien energiamuotojen laajemman käytön.

Kesällä 2019 kerroimme päätöksestämme valjastaa Vaasan Vaskiluodossa olevat luolat hyötykäyttöön massiivisena lämpöenergiavarastona. Luolat tulevat käyttöön vuonna 2020.

Sähköistyvä liikenne

Sähköiset menopelit ja liikenne palveluna pienentävät kuluttajien hiilijalanjälkeä ja tarjoavat uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Vaasan Sähkö on mukana useassa hankkeessa, joka tutkii sähköisen liikenteen edistämistä tai tiivistää latausasemaverkkoa. Neuvomme myös asiakkaitamme sähköauton latauspisteen hankinnassa ja asennuksessa.

Digitalisaatio

Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia alalle kuin alalle. Energia-alalla se mahdollistaa muun muassa erilaiset älykotijärjestelmät, jotka tuovat joustoa energiankulutukseen. Kulutusjouston avulla voidaan tasata kulutushuippuja ja mahdollistaa ympäristöystävällisempi tuotanto – ja samalla säästää kuluttajien rahaa. Olemme käynnistäneet pilotteja kulutusjouston tiimoilta sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden kanssa.

Kuluttajasta tuottajaksi

Yhä oleellisempi osa energiajärjestelmää on kuluttaja, joka on muuttunut passiivisesta sähkön käyttäjästä aktiiviseksi toimijaksi. Vaasan Sähköverkon ennusteen mukaan vuonna 2028 jopa 10 % asiakaskunnasta tuottaa omaa aurinkosähköä. Vuonna 2019 uusia aurinkoenergiatuottajia liitettiin Vaasan Sähköverkon jakeluverkkoon satakunta.

 

TAKAISIN