Kohti ilmastoneutraalia tuotantoa

Kaukolämpö

Vuosi 2020 alkoi ja loppui lauhana, mikä vaikutti vahvasti lämmönkulutukseen. Myynti jäi selvästi edellisvuotta heikommaksi suuremmasta asiakasmäärästä riippumatta. Siitä huolimatta pidettiin katse tiukasti ratkaisuissa, jotka pienentävät tuotannon päästöjä ja tuovat lisää joustoa energiajärjestelmään. Myös tuotevalikoima laajeni.

Alkuvuodesta kerrottiin Vaasan Sähkön ja Vaasan kaupungin pilottihankkeesta, jossa tutkittiin Vaasan Talotoimen ja Kiinteistö Oy Pikipruukin kiinteistöjen lämmityksen kulutusjoustoa. Erilaiset pilotit ja yhteistyöhankkeet loivatkin pohjaa isolle osalle kaukolämmön kehitysprojekteista vuonna 2020.

Kesäkuun lopussa Smedsby Värmeservice -kaukolämpöyhtiö siirtyi Vaasan Sähkön omistukseen. Kauppa toi Mustasaaren Sepänkylästä 110 uutta kaukolämpöasiakasta, joilla kaukolämmön hinta laski 6,5 prosenttia. Myös kaukolämpömittarit vaihdettiin alueella etäluettaviin. Samalla avautui mahdollisuus alueen yritysasiakkaille myydä verkkoon hukkalämpöä. Vuoden lopussa Smedsby Värmeservice Ab sulautettiin osaksi Vaasan Sähköä.

Suurin kaukolämpöuutinen oli kuitenkin syksyllä käyttöön vihitty, globaalissakin mittakaavassa massiivinen lämpöenergiavarasto Vaasan Vaskiluodossa. Innovatiivinen energiavarasto on kestävän kehityksen malliesimerkki, ja sillä tulee olemaan ratkaiseva rooli myös tulevaisuudessa. Sen lisäksi, että kivihiilen käyttö ratkaisun ansiosta väheni välittömästi, tuo se runsaasti kaivattua joustoa tulevaisuuden tuotantoratkaisuihin. Kivihiilen osuus vuoden 2020 tuotannosta jäi 1 prosenttiin.

Loppuvuodesta saatiin positiivisia tukiuutisia, kun työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Vaasan Sähkölle 2,7 miljoonaa euroa investointitukea kahteen hukkalämpöhankkeeseen. Kaukolämmön kehittäminen jatkuukin muun muassa tämänlaisilla kehityshankkeilla, joilla loppupäässä pyritään ilmastoneutraaliin tuotantoon.

”Suunnitteilla on lisää kaukolämmön tuotannon uudistamiseen tähtääviä ratkaisuja, joilla pystymme pidemmällä aikavälillä puristamaan päästöt lähelle nollatasoa.”

MARKUS TUOMALA, KAUKOLÄMPÖJOHTAJA

Avainluvut

Kaukolämmön myynti 623 GWh
Muutos edellisvuoteen -10,7 %
Verkoston pituus vuoden lopussa 252 km
Muutos 1 km
Asiakasmäärä vuoden lopussa 3 324
(ei sisällä Smedsby Värmeservicen vaikutusta)
Muutos 0,6 %
Liityntäteho 417 MW
Muutos 0,5 %

Liite: Kaukolämmön tulos ja tase 2020

ETUSIVULLE

 HENKILÖSTÖ – SÄHKÖKAUPPAKEHITYSVAASAN SÄHKÖVERKKO