Kaukolämmöllä ennätysvihreä vuosi

KAUKOLÄMPÖ 2017

Kaukolämpöä myytiin 684 GWh vuoden 2017 aikana. Määrä on sama kuin edellisvuonna. Kivihiilen osuus kaukolämmön tuotannossa oli ennätysalhainen.

Alkuun

Vuosi 2017 oli lämmöntarpeeltaan edellisen vuoden kaltainen

Vuoden 2017 kokonaismyynti oli 684 gigawattituntia (GWh), joka oli noin 2 prosenttia budjetoitua suurempi. Lämmönmyynnistä 327 GWh suuntautui asuintaloille, 330 GWh teollisuudelle ja julkisille rakennuksille sekä 27 GWh Smedsby Värmeservice Ab:lle Mustasaaren puolelle.

Kaukolämmön myynnin keskihinta vuonna 2017 oli 63,2 euroa/megawattitunti (sis. alv), kun se edellisenä vuonna oli 62,1 €/megawattitunti.

Kaukolämmön energiamaksua korotettiin vuoden 2017 alussa noin 2 prosenttia, mutta perusmaksu säilyi ennallaan.

Kivihiilen määrä kaukolämpötuotannossa oli ennätysalhainen

Kaukolämpöä hankittiin toimintavuoden aikana yhteensä 746 GWh. Yhteistuotannolla kaukolämpöä tuotettiin Vaskiluoto 2:ssa 418 GWh (biopolttoaine, hiili ja turve) sekä Westenergyn jätteenpolttolaitoksella 321 GWh (kierrätyskelvoton yhdyskuntajäte). Yhteistuotannon määrä vastasi noin 99 prosenttia koko hankinnasta. Oman vara- ja huipputuotannon (kevyt polttoöljy) määrä oli yhteensä noin 6 GWh eli vajaa 1 prosentti hankinnasta. Lisäksi noin 1 GWh eli noin 0,1 prosenttia kaukolämmön vuosihankinnasta muodostui kaatopaikkakaasun poltosta. Kaukolämmön tuotantoon kohdistuneen hiilen määrä oli noin 6 prosenttia koko hankinnasta.

Suurin hankinnan tuntikeskiteho mitattiin aamupäivällä 4.1.2017, jolloin kaukolämpöverkkoon syötetty kokonaisteho oli 231 megawattia. Pakkasta oli mittaushetkellä noin 18 astetta.

Verkosto- ja mittaushäviöt olivat toimintavuoden aikana 61,2 GWh eli 8,2 prosenttia verkostoon syötetystä energiasta.

Kaukolämpö oli suosituin lämmitysmuoto suurille kiinteistöille

Kaukolämpöön liittyi vuoden aikana 30 uutta asiakasta, joista 14 oli omakotitaloja. Asiakkaiden kokonaismäärä vuoden lopussa oli 3 242. Näistä 1 840 oli omakotitaloja.

Uutta verkostoa rakennettiin vuoden aikana 2 053 metriä ja vanhaa verkostoa purettiin 75 metriä. Vaurioitunutta verkostoa uusittiin vuoden aikana 218 metriä ja paikallisia vuotoja korjattiin 14 kpl. Kaukolämpöverkoston kokonaispituus oli vuoden lopussa 240 km. Smedsby Värmeservice Ab:lle urakoitiin verkostoa vuoden aikana 165 metriä ja Vähänkyrön kaukolämmölle 78 metriä.

Liite: Kaukolämmön tulos ja tase 2017

< Sähkökauppa   Vaasan Sähköverkko Oy >