Järjestelmien, liiketoiminnan ja IT:n kehitys saman katon alle

KEHITYS

Osana Vaasan Sähkön strategisia muutoksia perustettiin vuonna 2019 kehitysyksikkö. Lokakuusta alkaen yksikköön sijoitettiin järjestelmäkehitys, liiketoimintakehitys ja IT.

Vuoden 2019 isoja järjestelmäpuolen projekteja olivat EnerimCIS-asiakastietojärjestelmän kehitys sekä valmistautuminen alan keskitetyn Datahub-tiedonvaihtojärjestelmän käyttöönottoon.

Vuoden aikana käynnistettiin myös Vaasan Sähkön mobiilisovelluksen suunnittelutyö. Sovelluksen avulla asiakkaat pystyvät entistä helpommin esimerkiksi hoitamaan asiakassuhdettaan, seuraamaan energiankulutustaan ja tekemään vikailmoituksia. Kehitystyötä on tehty asiakkaita osallistuttaen. Sovelluksen käyttöönotto tapahtunee ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Kehitysyksikössä lähdettiin myös entistä määrätietoisemmin rakentamaan yhteistyötä konsernin eri sidosryhmien, muun muassa korkeakoulujen ja energiaklusterin yritysten kanssa.

Vuoden aikana osallistuttiin myös aktiivisesti Wärtsilä Finlandin Smart Partner Campus -yhteistyöhön alkuperäisten kumppaneiden joukossa.

ETUSIVULLE

HENKILÖSTÖ – SÄHKÖKAUPPA – KAUKOLÄMPÖ – VAASAN SÄHKÖVERKKO – OY RAVERA AB