Edelläkäyviä ratkaisuja verkon kehittämisessä

Vaasan Sähköverkko

Vuosi 2020 sai Vaasan Sähköverkon toiminnassa jälleen myrskytuulten piirtämät ääriviivat. Vuoden viimeisen kvartaalin aikana myrskyt Aila, Topi ja Liisa riepottelivat sähköjohtoja, ja jälleen kerran sai todeta, että sähköverkon toimitusvarmuuteen tehdyt investoinnit ovat olleet äärimmäisen tärkeitä.

Vuosi tarjosi kuitenkin useita mahdollisuuksia toimitusvarmuuden kehittämiseen. Sähköverkkoon kohdistuneet investoinnit kohosivat noin 13 miljoonaan euroon, mikä mahdollisti paitsi usealla alueella tehdyt verkon maakaapeloinnit, myös uudenlaista kehitystoimintaa.

Maakaapelia rakennettiin noin 215 kilometrin edestä ja puolentoista kilometrin matkalta laskettiin merikaapelia. Suurimmat kaapelointihankkeet sijoittuivat Mustasaareen, Korsnäsiin ja Laihialle.

”Ensimmäistä kertaa kokeiltiin myös vierimetsänhoitoa, yhteensä yli 12 kilometrin matkalta. Keskimäärin tiedetään tämänlaisten toimenpiteiden vähentävän vikoja vähintään 30 prosentilla niiden vaikutuspiirissä olevalla verkko-osuudella.”

JUHA RINTAMÄKI, TOIMITUSJOHTAJA

Vuoden mielenkiintoisimpia pilotteja oli Vaasan Sundomissa yhdessä Numerola Oy:n kanssa toteutettu myrskytuulten mallintaminen. Hankkeen tulokset kertovat, mitkä kohdat sähköverkosta ovat erityisen haavoittuvaisia tuulen aiheuttamille vaurioille.

Sundomin verkkoa käytettiin myös sähköverkon simulaatiomalliin, joka auttaa reaaliaikaisesti tutkimaan erilaisten tekijöiden, esimerkiksi aurinkoenergian tai sähköautojen latauksen, vaikutuksia verkkoon. Simulaatiomallia käytetään paitsi verkon kehittämisessä, myös alan tutkimustyössä.

Uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönotto vaati koko konsernilta suurta panosta, mikä näkyi myös Vaasan Sähköverkon järjestelmäkehityksessä.

Aurinkosähkön pientuottajien määrä (353 kpl) nousi lähes ennusteen mukaisesti kasvaen 134:llä edellisvuodesta. Pientuottajien iloksi lähdettiin myös valmistelemaan niin sanottua nettolaskutusta.

Avainluvut

Sähkön siirto 957 GWh
Muutos edellisvuoteen -4,9 %
Kaapelointiaste kj 44,7 %
Muutos 4,0 %-yksikköä
Kaapelointiaste pj 71,4 %
Muutos 0,9 %-yksikköä
Keskimääräinen keskeytysaika 9,8 h/a
Investoinnit 13 M€
Verkon pituus 7 477
Muutos 1,7 %
Asiakasmäärä vuoden lopussa 73 867

ETUSIVULLE

HENKILÖSTÖ SÄHKÖKAUPPA – KAUKOLÄMPÖKEHITYS