Alan trendit näyttävät suuntaa

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Kestävä kehitys

Maailmanlaajuiset ilmastotavoitteet, poliittiset päätökset sekä valveutuneet kuluttajat ajavat koko energia-alaa tekemään kestäviä valintoja. Energia-yhtiönä meillä on mahdollisuus olla aktiivisesti mukana koko Suomen ilmastotalkoissa. Olemme jo nyt Suomen suurimpia tuulivoiman tuottajia, ja haluamme jatkossakin sijoittaa puhtaaseen energiaan.

Vuonna 2020 tuulipuiston rakennushanke edistyi Teuvan Paskoonharjulla. Puiston valmistuessa 2022 tulee sieltä noin 10 000 sähkölämmitteisen omakotitalon kulutuksen verran sähköä Vaasan Sähkön asiakkaille. Panostuksemme puiston tuulisähköön on lähes 20 miljoonaa euroa.

Meille on myös tärkeää tehdä ilmastoteoista mahdollisimman yksinkertaisia asiakkaillemme. Siksi tuomme säännöllisesti valikoimaamme uusia tuotteita ja palveluita, jotka mahdollistavat pienemmän hiilijalanjäljen.

Lisäksi monet yhteistyöhankkeemme Vaasan seudun energiaklusterin, mutta myös muiden toimijoiden kanssa tähtäävät siihen, että pystymme luomaan lisää joustoa energiajärjestelmään ja varmistamaan päästöttömän tuotannon tulevaisuudessa. Vahva seudullinen yhteistyö mahdollistaa myös alueen tuotantolaitosten hukkalämmön hyödyntämisen. Vuonna 2020 saimmekin myönteisiä tukipäätöksiä työ- ja elinkeinoministeriöltä kivihiilestä luopumiseen hyödyntämällä muun muassa Vaasan jätevesien hukkalämpöjä. Tässä asiassa etenemme aktiivisella otteella ja tavoitteena on luopua kivihiilestä energiantuotannossa vuoteen 2025 mennessä.

Energian varastointi

Energian varastointi on iso osa energiajärjestelmän kokonaisoptimointia. Varastointiratkaisut tuovat joustavuutta tuotantoon ja mahdollistavat uusiutuvien energiamuotojen laajemman käytön.

Syksyllä 2020 vihittiin virallisesti käyttöön Suomen suurin lämpöenergiavarasto Vaasan Vaskiluodossa. Kestävän kehityksen malliesimerkkinäkin kuvaamamme hanke valjasti jo olemassa olevan luolaston hyötykäyttöön massiivisena lämpöenergiavarastona.

Sähköistyvä liikenne

Sähköiset menopelit ja liikenne palveluna pienentävät kuluttajien hiilijalanjälkeä ja tarjoavat uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Vaasan Sähkö on mukana useassa hankkeessa, joka tutkii sähköisen liikenteen edistämistä tai tiivistää latausasemaverkkoa. Neuvomme myös asiakkaitamme sähköauton latauspisteen hankinnassa ja asennuksessa.

Vuonna 2020 laajensimme myös sähköauton latausasemien verkkoa yhteistyössä KPO:n ja Virran kanssa.

Digitalisaatio

Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia alalle kuin alalle. Energia-alalla se mahdollistaa muun muassa erilaiset älykotijärjestelmät, jotka tuovat joustoa energiankulutukseen. Kulutusjouston avulla voidaan tasata kulutushuippuja ja mahdollistaa ympäristöystävällisempi tuotanto – ja samalla säästää kuluttajien rahaa. Vuonna 2020 jatkoimme erilaisten kulutusjoustopilottien läpivientiä sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden kanssa. Uuden, asiakkaiden kanssa yhteistyössä kehitetyn mobiilisovelluksen ensimmäinen versio lanseerattiin syksyllä.

Kuluttajasta tuottajaksi

Yhä oleellisempi osa energiajärjestelmää on kuluttaja, joka on muuttunut passiivisesta sähkön käyttäjästä aktiiviseksi toimijaksi. Vaasan Sähköverkon ennusteen mukaan vuonna 2030 yli 10 % asiakaskunnasta tuottaa omaa aurinkosähköä. Vuonna 2020 uusia aurinkoenergiatuottajia liitettiin Vaasan Sähköverkon jakeluverkkoon 134 kpl.

ETUSIVULLE