Aapeli-myrsky kehitti yhteistyöverkostoa

OY RAVERA AB

Vuoden alussa riehunut Aapeli-myrsky oli oiva mahdollisuus kokeilla uusien yhteistyökäytäntöjen toimivuutta. Myrskyn aiheuttamat korjaustyöt olivat laajuudessaan ennennäkemättömät ja vaativat uudenlaista otetta resurssien hallintaan. Tilanne vaati nopeaa toimintaa myös uusien kumppaneiden kutsumisessa apuun, mikä onnistui tehokkaasti. Yhteensä saatiin eri puolilta Suomea lyhyellä varoitusajalla yli 50 Raveran ulkopuolista asentajaa, metsuria, työnjohtajaa ja koneenkuljettajaa auttamaan korjaustöissä.

Merkittäviä sopimuksia

Vuoden aikana voitettiin useita yhtiön toiminnan kannalta merkittäviä hankkeita.

EPV Tuulivoima Oy:lle tehtävät kaapelointi- ja kuitutyöt Teuvan Paskoonharjulle nousevan tuulipuiston osalta sijoittuvat pääosin vuoteen 2020. Lisäksi Ravera voitti Vaasan Sähköverkon niin sanotun pohjoisen alueen urakointikilpailutuksen sisältäen verkonrakennus- ja palvelutöitä vuosina 2020–2022. Kyseisten hankkeiden yhteisarvo on lähes 8 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana.

Ensimmäinen merkittävä toimitus Wärtsilä Finlandille tehtiin Vaasan Vaskiluotoon. Kokonaisuus sisälsi kaapelointi- ja asennustöitä ja oli kooltaan noin puoli miljoonaa euroa.

Uudenlaista liiketoimintaa

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia tutkittiin muun muassa pilotoimalla aurinkosähköjärjestelmien toimittamista. Osana pilottia toimitettiin ja asennettiin useita järjestelmiä omakotitaloihin Vaasan Sähköverkon jakelualueella.

AVAINLUVUT

Liikevaihto 9,0 M€
Liikevoitto 0,0 M€

 

ETUSIVULLE

HENKILÖSTÖ – SÄHKÖKAUPPA – KAUKOLÄMPÖ – KEHITYS – VAASAN SÄHKÖVERKKO