Usein kysytyt kysymykset sähköhyvityksestä

Olemme tälle sivulle keränneet asiakkaillemme kiteytettyä tietoa siitä, miten sähköhyvitys näkyy laskuilla.

Sinun ei tarvitse erikseen hakea sähköhyvitystä.


Mikä on sähköhyvitys?

Sähköhyvitys on tuki, jonka kuluttajat saavat suuriin sähkölaskuihin (laskennallisesti) neljää kuukautta vastaavalta ajalta. Sähköhyvitys on yksi useammasta sähkölaskujen maksamiseen tarkoitetuista tuista.

Kuka saa sähköhyvityksen?

Sähköhyvityksen saavat sähkönmyyjien ne kuluttaja-asiakkaat, joilla sähköenergian osuus sähkölaskusta marras–joulukuussa 2022 ja tammikuussa 2023 ovat euromääräisesti ylittäneet 90 euroa kuukaudessa. Sähköhyvitys koskee vain niitä kuluttajia, joiden sähkösopimuksen arvonlisäverollinen hinta kyseisenä aikana on ylittänyt 10 snt/kWh. Hintaraja on kulutuksella painotettu keskihinta, esimerkiksi aikasähkömittaustapojen osalta.

Kuinka paljon sähköhyvitystä voi saada?

Sähköhyvitystä voi saada 50 prosenttia sähköenergialaskun omavastuun (90 €/kk) ylittävältä osuudelta, kuitenkin enimmillään 700 euroa kuukaudessa neljän laskennallisen kuukauden ajalta. Eli maksimihyvitys on 2 800 euroa. Rajat ovat käyttöpaikkakohtaisia. Hyvitys perustuu vuoden 2022 marras–joulukuun ja tämän vuoden tammikuun sähköenergian kulutukseen. Tammi–helmikuuta koskeva hyvitys saadaan kertomalla tammikuun hyvitys kahdella.

Miten voin itse laskea, minkä kokoiseen hyvitykseen olen oikeutettu?

Hyvitys perustuu kahteen kulutuserään; vuoden 2022 marras–joulukuun kulutukseen ja tämän vuoden tammikuun kulutukseen. Ilmoitettu laskukaava on seuraava:

Erä 1:

(marraskuun kulutuksen perusteella laskutettu sähköenergia – omavastuuosuus) * 0,5 + (joulukuun kulutuksen perusteella laskutettu sähköenergia – omavastuuosuus) * 0,5.

Omavastuu on 90 €/kk.

Jos marraskuussa sähköenergian osuus laskusta on 200 euroa ja joulukuussa 320 euroa, lasket hyvityksen näin:

(200 € – 90 €) * 0,5 + (320 € – 90 €) * 0,5 = 170 €

Erä 2:

2 *(tammikuun kulutuksen perusteella laskutettu sähköenergia – omavastuuosuus) * 0,5 Sähköhyvitystä ei makseta niiltä kuukausilta, joilta sen määrä olisi pienempi kuin viisi euroa.

Jos tammikuussa sähköenergian osuus laskusta on 280 euroa, lasket hyvityksen näin:

2 * (280 € – 90 €) * 0,5 = 190 €

Yhteensä olisit oikeutettu 170 € + 190 € hyvitykseen, eli 360 euroon.

Huom! Sähköhyvitystä ei makseta niiltä kuukausilta, joilta sen määrä olisi pienempi kuin viisi euroa.

Saanko hyvitystä koko sähkölaskusta?

Hyvitys lasketaan vain sähköenergian osuudesta sähkölaskulla. Sähköenergian hinta koostuu kilowattituntihinnasta ja perusmaksusta.

Koska ja miten saan sähköhyvityksen?

Sähköhyvitys tehdään vähintään kahdessa erässä. Ensimmäinen erä on suunniteltu vähennettävän huhtikuussa erääntyvästä sähköenergialaskusta. Teemme hyvityksen kaikille asiakkaille, jotka täyttävät kriteerit, huhti- ja toukokuussa. Jos hyvitystä jää vielä jäljelle, sisällytetään osuus sitä seuraavalle laskulle.

Mitä minun pitää tehdä saadakseni sähköhyvityksen?

Sinun ei tarvitse tehdä mitään saadaksesi sähköhyvityksen.

Saanko hyvityksen, jos minulla on määräaikainen sähkösopimus?

Sähköhyvitys maksetaan sopimusmuodosta riippumatta kuluttaja-asiakkaille, jos hyvityksen kriteerit täyttyvät.

Saanko hyvityksen, jos minulla on pörssisähkösopimus?

Sähköhyvitys maksetaan pörssisähköasiakkaille, joilla omavastuu 90 €/kk täyttyy. Tuntikohtaiseen pörssihintaan perustuvat sähkösopimukset kuuluvat suoraan hyvityksen piiriin.

Saanko hyvityksen, jos olen vaihtanut sähkönmyyjää tai sähkösopimusta marraskuun ja tammikuun välissä?

Saat, jos hyvityksen kriteerit täyttyvät. Jos olet marras–tammikuussa ostanut sähköä kahdelta tai useammalta sähkönmyyjältä, saat hyvityksen kaikilta myyjiltä, jos sen kriteerit täyttyvät.

Saanko hyvityksen, jos olen irtisanonut sähkösopimuksen?

Saat, jos hyvityksen kriteerit täyttyvät.

Miten aikaisempi myyjä voi maksaa minulle hyvityksen, jos en enää saa siltä laskua?

Jos myyjältä ei enää tule sinulle laskua, eikä sillä ole tilinumeroasi, voi se maksaa sinulle sähköhyvityksen esimerkiksi maksuosoituksella.

Saanko hyvityksen kesämökin tai kakkosasunnon sähkölaskusta?

Sähköhyvityksen näkökulmasta ei ole väliä, minkälaisen sähkönkäyttöpaikan sähköenergialaskua hyvitetään.

Jos saan sähköhyvitystä, estääkö se minua hakemasta muita sähkötukia?

Ei estä. Hyvitys ei vaikuta muihin sähkötukiin.

Voiko yritys saada sähköhyvitystä?

Sähköhyvitys on suunniteltu tueksi vain kuluttajien sähkölaskuihin.

Hyvitetäänkö jotain niille asiakkaille, jotka tavalla tai toisella ovat väliinputoajia sähköhyvityksen osalta?

Sähköhyvitys perustuu 6.3.2023 voimaan astuneeseen lakiin takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä. Lain valmistelussa on pyritty huomioimaan mahdollisimman monia yleisiä tilanteita, jotka vakuttavat kuluttajien mahdollisuuksiin saada sähköhyvitystä. Näitä asioita myös energia-alan toimijat ovat pyrkineet tuomaan esille. Valmistelussa on kuitenkin todettu, ettei kaikkia tilanteita voi ottaa huomioon.

Me energiayhtiönä joudumme puolestamme tekemään hyvityksen lain puitteissa ja sen sallimissa rajoissa, sillä roolimme on vain välittää hyvitys kuluttajille valtion puolesta.

Kuka kustantaa sähköhyvityksen?

Sähköhyvityksen maksaa valtio, eli loppupäässä veronmaksajat.

Lue lisää sähkötuista: valtioneuvosto.fi/sahkotuet