Uudistettu brändi ja kilpailukykyinen hinta toivat uusia asiakkaita

SÄHKÖKAUPPA

Vuoden 2018 alussa uudistettu brändi loi pohjaa tunnettuuden kasvattamiselle. Tiukasta kilpailusta huolimatta onnistuttiin kasvattamaan asiakasmäärää ja säilyttämään asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla.

Alkuun

Suomen vaasalaisinta sähköä lanseerattiin

Vuosi käynnistyi uudistetun brändin lanseerauksella. Uusi logo ja uudet verkkosivut julkistettiin sekä uudistettu Nette-asiakaslehti lähetettiin asiakkaille. Myös Vaasan jäähalli sai uuden nimen: Vaasan Sähkö Areena.

Vuoden aikana Vaasan Sähkön tunnettuuden kasvattamiseen panostettiin mm. valtakunnallisella TV-mainonnalla ja mainonnalla muissa medioissa sekä sisällöntuotannolla eri kanavissa.

Mainonnan toimivuutta ja tunnettuuden kehitystä seurattiin säännöllisesti.

Sähkökauppa osallistui kolmeen valtakunnalliseen asiakastyytyväisyystutkimukseen ja menestyi kaikissa niissä erittäin hyvin.

Merkittävästi lisää uusia asiakkaita

Suomen hinta-alueella pörssisähkön keskihinta nousi 41 prosenttia vuodesta 2017 ja oli 46,80 euroa/megawattitunti (€/MWh). Pörssisähkön kuukausikeskiarvo Suomen hinta-alueella oli kalleimmillaan elokuussa 55,48 €/MWh. Halvimmillaan pörssisähkö oli tammikuussa 37,08 €/MWh. Vuositasolla Suomen aluehinta oli 2,81 €/MWh systeemihintaa korkeampi.

Kilpailutilanne vähittäismarkkinoilla säilyi tiukkana koko vuoden.

Vahvan markkinointipanostuksen ja kilpailukykyisen hinnan seurauksena asiakasmäärä kasvoi merkittävästi. Vuoden lopussa sähköä myytiin 104 707 sähkönkäyttöpaikkaan. Toimitusvelvollista sähköenergian hintaa nostettiin elokuussa ja vuodenvaihteessa 2019. Asiakkaille sähköä myytiin 1 402 gigawattituntia (GWh) ja sähköpörssiin 509 GWh.

Asiakaspalvelujärjestelmän vaiheittaiseen uusimiseen tähtäävää projektia jatkettiin järjestelmätoimittajan tehdessä ohjelmointityötä.

Tuulisähkön osuus 11 prosenttia sähkön hankinnasta

Sähkönhankinta oli 1 911 GWh vuonna 2018. Määrä oli 12 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Päästöttömän tuotannon osuus sähkön hankinnasta oli lähes 70 prosenttia. Vuoden aikana valmistui EPV Tuulivoiman Metsälän tuulipuisto. Tuulisähkön osuus oli 11 prosenttia hankinnasta.

Olkiluoto 3 -voimalaitoksen rakennusprojekti eteni laitostoimittajan loppuvuodesta päivittämän aikataulun mukaisesti kohti säännöllisen sähköntuotannon aloittamista vuoden 2020 tammikuussa.

Liikevaihto ja liikevoitto

Sähkökaupan liikevaihto oli 76,8 milj. euroa ja liikevoitto 3,2 milj. euroa. Liikevoittoa laski Seinäjoen voimalaitoksen omistusjärjestelyistä johtunut 5 milj. euron kertaluonteinen sähkönhankintakulu.

Riskienhallinta perustui hallituksen hyväksymään riskipolitiikkaan ja sen säännölliseen raportointiin hallitukselle.

< Yhteiskuntavastuu & henkilöstö   Kaukolämpö >