Vuosikertomus 2018

Miltä Vaasan Sähkön vuosi 2018 näytti? Vuosikertomus avaa konsernin viime vuoden tunnuslukuja, toimintaa ja tilinpäätöstä.

Konsernin tunnusluvut > Tilinpäätökset >

Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2018 energia-alaa väritti sähkön markkinahinnan noususuuntainen kehitys, kivihiilikieltoa ajava lakiehdotus sekä sähköisen liikenteen yleistyminen.

Lue lisää

Hallituksen toimintakertomus

Vaasan Sähkön hallitus käy toimintakertomuksessaan läpi vuotta 2018.

Lue lisää

Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö

Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä vastuu ympäristöstä muodostavat yhteiskuntavastuun kulmakivet Vaasan Sähkössä.

Lue lisää

Sähkökauppa

Vuoden 2018 alussa uudistettu brändi loi pohjaa tunnettuuden kasvattamiselle. Tiukasta kilpailusta huolimatta onnistuttiin kasvattamaan asiakasmäärää ja säilyttämään asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla.

Lue lisää

Kaukolämpö

Kaukolämpöä myytiin 679 gigawattituntia vuoden 2018 aikana. Kivihiilen osuus kaukolämmön tuotannossa pysyi alhaisena, vaikka kasvoikin edelliseen ennätysvihreään vuoteen verrattuna.

Lue lisää

Vaasan Sähköverkko Oy

Vuonna 2018 toteutettiin useita merkittäviä kaapelointihankkeita eri puolilla jakelualuetta. Toimitusvarmuudessa palattiin huippuvuosien jälkeen keskimääräiselle tasolle.

Lue lisää

Oy RAVERA Ab

Ostopalveluverkostosta tasapainoa kausivaihteluihin.

Lue lisää