Vuosikertomus 2017

Miltä Vaasan Sähkön vuosi 2017 näytti? Vuosikertomus avaa konsernin viime vuoden tunnuslukuja, toimintaa ja tilinpäätöstä.

Konsernin tunnusluvut >   Tilinpäätökset >

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2017 oli taloudellisen kasvun aikaa. Energia-ala on Pariisin sopimuksen hengessä alkanut toteuttaa päästöjen vähenemiseen tähtäävää strategiaa myös Euroopan ulkopuolella.

Lue lisää

Hallituksen toimintakertomus

Vaasan Sähkön hallitus käy toimintakertomuksessaan läpi vuotta 2017.

Lue lisää

Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö

Vaasan Sähkön yhteiskuntavastuuseen kuuluu huolehtia asiakkaiden energiatarpeista panostamalla toimitusvarmuuteen ja edulliseen energian hintaan sekä tuottaa taloudellista lisäarvoa omistajille, ja sitä kautta hyvinvointia koko alueelle.

Lue lisää

Sähkökauppa

Vuonna 2017 talvikuukaudet olivat keskimääräistä lämpimämpiä ja kesä kylmempi kuin keskivertovuonna.

Lue lisää

Kaukolämpö

Kaukolämpöä myytiin 684 GWh vuoden 2017 aikana. Määrä on sama kuin edellisvuonna. Kivihiilen osuus kaukolämmön tuotannossa oli ennätysalhainen.

Lue lisää

Vaasan Sähköverkko Oy

Lauha alkutalvi vaikutti siirretyn energian määrään. Edellisvuoteen verrattuna sähköä siirrettiin noin prosentin verran vähempi. Toimitusvarmuus säilyi erinomaisella tasolla.

Lue lisää

Oy RAVERA Ab

Markkinatilanne vaati toiminnan uudelleen järjestämistä.

Lue lisää