Vaasalainen yhteistyö: tuulesta vetyä ja vedystä sähköä

Vaasan Sähkö osallistuu Vaasassa suunnitteilla olevaan yhteistyöhön, joka mahdollistaa uudenlaisen tavan varastoida uusiutuvaa energiaa. Samalla aukeaa mahdollisuus pilotoida globaaleille vientimarkkinoille soveltuva, vetyä hyödyntävä energiantuotantoratkaisu.

Globaalien ilmastotavoitteiden saavuttamisessa vedyllä uskotaan olevan merkittävä rooli. Uusiutuvalla sähköllä vetyä voidaan tuottaa täysin päästöttömästi. Vaasan Sähkö, Wärtsilä Finland, EPV Energia ja Vaasan kaupunki ovat tällä viikolla solmineet aiesopimuksen yhteistyöstä, jossa tavoitteena on hyödyntää päästötöntä vetyä energiantuotannossa, teollisuudessa ja liikenteessä.

Neljän toimijan tavoitteena on rakentaa yhdessä niin sanottu Power-to-X-to-Power -järjestelmä Vaasaan. Järjestelmä tuottaa uusiutuvasta energiasta vetyä, joka varastoidaan ja myös jatkojalostetaan.

Varastoitua vetyä voidaan hyödyntää sekä energiantuotannossa että liikenteessä. Uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä käytetään raakamateriaalina erottamaan elektrolyysin avulla vedestä vety, josta tuotetaan jälleen sähköä. Ratkaisu ei kuitenkaan rajaudu pelkästään vedyn käyttöön – termin X-kirjaimella viitataan myös muihin e-polttoaineisiin.

Ratkaisun monimuotoisuutta kuvaa sen käytön luomat mahdollisuudet vähentää päästöjä monella sektorilla. Se myös ratkaisee sääriippuvaisena tunnetun uusiutuvan sähkön varastointiongelman.

”Ratkaisu tarjoaa uudenlaista päästötöntä joustoa energiajärjestelmään, joka yhä enemmän perustuu uusiutuviin energialähteisiin. Samalla järjestelmä on yksi askel kohti tehokkaampaa ja hiilidioksidineutraalia energiantuotantoa. Molemmat näkökulmat ovat meille erittäin tärkeitä”, toteaa Vaasan Sähkön kehitysjohtaja Hans-Alexander Öst.

Vedyn valmistuksella ja varastoinnilla kyetään hyödyntämään uusiutuvan energian ylituotantotilanteet. Vaasan alueen nykyinen sähkön- ja lämmöntuotannon yhteisvoimalaitos tarjoaa erinomaiset puitteet hankkeen toteutukselle.

Hanke tukee osapuolten tavoitteita olla hiilidioksidineutraaleja tämän vuosikymmenen aikana. Toisaalta se myös tarjoaa uuden energiaratkaisujen vientimahdollisuuden ja on helposti sovellettavissa jopa globaalissa mittakaavassa.

Lue lisää Wärtsilä Finlandin tiedotteesta.