Tietoliikenneyhteyksistä johtuva hetkellinen häiriö osassa sähkömittareista – vikaa korjataan

Pienessä osassa Vaasan Sähköverkon alueella olevista sähkömittareista on ilmennyt hetkellisestä tietoliikennehäiriöstä johtuva ongelma, jonka vuoksi kulutus näkyy arvioituna. Korjaustoimenpiteet suorittaa Eltel Oy.

Yksittäisen mittarin korjausaikataulusta riippuen vika saattaa aiheuttaa myöhästymistä laskutuksessa sekä sen, että seuraava lasku perustuu osittain arvioituun kulutukseen.

Vika on etäluennassa ja näin ollen tiedon siirtymisessä, eli mittarit mittaavat kulutusta normaalisti. Kun yhteys mittariin saadaan palautettua, saamme myös mittariin tallentuneet kulutustiedot laskutusta varten.

Pahoittelemme häiriötä ja sen mahdollisesti aiheuttamaa vaivaa.