Sähkön markkinahinta laski, tulos parani

Vuonna 2023 Vaasan Sähkö -konsernin liikevaihto oli 198,7 miljoonaa euroa (329,9 M€). Siitä huolimatta, että liikevaihto tippui lähes 40 prosenttia edellisvuodesta, onnistui konserni parantamaan liikevoittoaan, joka nousi 13,6 miljoonaan euroon (6,1 M€). Konsernin liikevoittoprosentti jäi kuitenkin vaatimattomalle tasolle (6,8 %). Yhtiön omavaraisuusaste nousi 49 prosenttiin (40,8 %).

Lue lisää