Sähkön hinta nousussa pitkän alennuskauden jälkeen

Vaasan Sähkö Oy nostaa kohonneiden sähkön hankintakustannusten vuoksi toistaiseksi voimassa olevien sähkönmyyntisopimusten energiamaksuja. Hankintakustannusten kehitykseen ovat vaikuttaneet muun muassa päästöoikeuksien hinnan jyrkkä nousu, kohonneet polttoainekustannukset, Pohjoismaiden niukat vesivarannot sekä sähkön markkinahinnan nousu.

Uusi hinta astuu voimaan 1.8.2018. Korotus on yhtiöllä ensimmäinen yli viiteen vuoteen.

Lue lisää