Loppukesän sähkönmyynti nostatti Vaasan Sähkön tulosta

Vuoden 2018 kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana Vaasan Sähkö -konsernin liikevaihto oli 103,5 M€ liikevoiton ollessa 12,1 M€. Liikevaihto nousi 11,5 % edellisvuoden samaan jaksoon verrattuna. Jo ennestään hyvällä tasolla ollut omavaraisuusaste nousi 2,2 prosenttiyksikön verran ollen 56 %.

Lue lisää