Leudosta talvesta ja haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Vaasan Sähkön tulos säilyi hyvänä

Energian käytön yleinen tehostuminen yhdistettynä leutoihin talvikuukausiin piti energian kulutuksen matalana ja sähkön markkinahinnan alhaisena. Tästä huolimatta konsernin tulostaso oli varsin hyvä. Asiakastyytyväisyysmittausten mukaan Vaasan Sähköllä oli toimialan tyytyväisimmät asiakkaat.

Lue lisää