66 000 asiakasta Vaasan Sähköverkon alueella saa uuden älymittarin

Vaasan Sähköverkko vaihtaa vuosien 2023 ja 2024 aikana uudet, älykkäät sähkömittarit 66 000 asiakkaalle. Uusien mittareiden myötä siirrytään vastikään alalla mahdollistettuun vartin mittaustiheyteen. Samalla mittareiden etäohjattavuus helpottuu.

Lue lisää