Toimitusjohtajan katsaus

VUOSIKERTOMUS 2017

Vuosi 2017 oli taloudellisen kasvun aikaa. Energia-ala on Pariisin sopimuksen hengessä alkanut toteuttaa päästöjen vähenemiseen tähtäävää strategiaa myös Euroopan ulkopuolella. Päästöjen rajoittamistoimenpiteiden laajentaminen liikenteeseen ja asumiseen tulee voimakkaasti ohjaamaan yhteiskunnan kehitystä koko maailmassa.

Alkuun

Sähkön markkinahinnan useita vuosia jatkunut alamäki on pysähtynyt. Sähkön hintataso on kuitenkin nyt niin alhainen, että markkinaehtoisesti lähinnä vain vanha vesi- ja ydinvoima ovat kannattavia. Hintatason nousua edistäviä tekijöitä lähivuosina ovat tiukentuvan päästökaupan vaikutus sekä Pohjoismaiden ja muun Euroopan välisen siirtokapasiteetin voimakas lisääntyminen.

Suomen sähköhuollon riippuvuus tuontienergiasta saavutti jälleen uuden kyseenalaisen ennätystason: 23,9 prosenttia sähköstä tuli ulkomailta.

Korkea tuonnin osuus kertoo Suomessa tuotetun sähkön huonosta kilpailukyvystä. Samanaikaisesti tehon tuottamiseen kykeneviä voimalaitoksia poistuu edelleen markkinoilta.

Energiahintapohjainen sähkömarkkina yhdistettynä tukijärjestelmiin ei tunnista kapasiteettipulan uhkaa.

Vuoden 2017 talvikuukaudet olivat poikkeuksellisen leutoja leikaten lämmitysenergian tarvetta. Muiden kuukausien normaalia viileämmät säät toki kompensoivat osan alentuneesta myynnistä. Teollisuuden sähkön käyttö kääntyi noususuhdanteen vetämänä nousuun, jota energiatehokkuusinvestoinnit osaltaan loivensivat.

Vaasan Sähkö 125 vuotta

Vaasan Sähkön liikevaihto laski sähkökaupan ja verkkourakoinnin myynnin alenemisen seurauksena. Konsernin tulos päätyi kuitenkin lähes edellisen vuoden tasolle.

Asiakkaille toimitetun sähkön määrä aleni huolimatta siitä, että sähkökaupan asiakasmäärä kasvoi. Vaasan Sähkön asiakastyytyväisyys edustaa tutkitusti valtakunnallista huippua.

Toimintavuoden loppuun mennessä Kristiinankaupungin Metsälässä valmistui Suomen suurin tuulivoimapuisto kaupalliseen käyttöön. Investointien painopiste oli kuitenkin Vaasan Sähköverkko Oy:n hankkeissa. Tärkeimmät kohteet olivat Gerby–Alskat-välin 110 kV:n linja sekä Alskatin ja Strömbergin sähköasemat.

Vaasan Sähköverkon asiakkaiden keskimääräinen sähkön toimituksen keskeytysaika oli kaikkien aikojen lyhin.

Vaasan kaukolämpötuotannon hiilidioksidipäästöt olivat ennätyksellisen alhaiset. Hiilen ja öljyn yhteenlaskettu osuus kaukolämmön tuotannossa jäi edeltäviä vuosia alhaisemmaksi. Lämmöntuotantolaitosten hyvän käytettävyyden ansiosta myös kaukolämpöliiketoiminnan kannattavuus oli hyvä.

Oy RAVERA Ab:n toiminta supistui ja tappio syveni. Urakointiliiketoiminnan kannattavuus on edelleen kriisissä ilmajohtorakentamisen muututtua maakaapeloinniksi eikä yhtiö ole toistaiseksi onnistunut löytämään tuloksellista toimintatapaa.

Kiitän henkilöstöä sekä hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä sujuvasta yhteistyöstä yhtiön 125-vuotisjuhlavuoden toiminnassa.

Hannu Linna
toimitusjohtaja