Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2018 energia-alaa väritti sähkön markkinahinnan noususuuntainen kehitys, kivihiilikieltoa ajava lakiehdotus sekä sähköisen liikenteen yleistyminen. Alan murros tuo digitalisaation ja hajautetun tuotannon myötä asiakkaita yhä keskeisemmäksi osaksi energiajärjestelmää.

Alkuun

Pohjoismaiden kuiva kesä, polttoaineiden hintakehitys ja päästöoikeuksien jyrkkä hinnannousu korottivat vahvasti sähkön markkinahintaa vuoden toisen puoliskon aikana. Sähköenergian keskihinta nousi loppuvuodesta Suomessa ensimmäistä kertaa viiden vuoden takaiselle tasolle. Vaasan Sähkön tarjoama sähköenergian hinta pysyi koko loppuvuoden reippaasti alle maan keskitason siitä huolimatta, että elokuun alusta nostettiin hintaa keskimäärin 7 prosenttia.

Alhainen hinta näkyi myös vahvana asiakasvirtana ja toi parin kuukauden aikana jopa 10 000 uutta myyntiasiakasta sähkökauppaan. Asiakasvirtaa vahvistavana tekijänä on nähtävä myös voimakkaat markkinointipanostukset.

Vuoden 2018 tavoitteena ollut Vaasan Sähkö -brändin tunnettuuden lisääminen todettiin mittausten perusteella onnistuneen hyvin. Vielä loppuvuodesta tehty päätös toisesta sekä sähköenergiaan että perusmaksuun vaikuttavasta hinnankorotuksesta piti edelleen hintamme alhaisena maan keskihintaan nähden.

On oletettavaa, että tulevaisuudessa hintavaihtelut lisääntyvät uusiutuvien energialähteiden käytön yleistyessä, mikä vaikuttaa myös sähkökaupan toimintaan. Myydystä sähköstä 70 prosenttia tuotettiin päästöttömästi, ja myös omaan puhtaaseen tuotantoon panostetaan jatkuvasti esimerkiksi tuulivoimarakentamisen keinoin.

Kaukolämpöliiketoiminnan vuosi muistutti tuloksen osalta paljon edellisvuotta. Ennätysvihreään vuoteen 2017 verrattuna hiilen osuus kaukolämmön tuotannossa nousi johtuen alkuvuoden pakkasten vaatimista korkeista tehoista. Tästä huolimatta kaukolämmön tuotannosta 81 prosenttia oli hiilineutraalia.

Suomen hallituksen esittämä kivihiilen käyttökielto 1.5.2029 lukien vaikuttaa merkittävästi tulevaisuuden lämmöntuotantoportfolioon.

Vaasan Sähköverkko Oy:n panostukset kaapelointiin ovat jatkuneet edellisvuosien tahtiin. Vuoden aikana merkittäviä kaapelointihankkeita tehtiin ympäri jakelualuetta ja vuoden lopussa koko verkon pituudesta noin 60 prosenttia oli kaapeloitu. Maakaapeloinnin merkityksen ja tarpeellisuuden pystyikin hyvin toteamaan toimintavuotta seuranneen tammikuun alkupäähän osuneen Aapeli-myrskyn ilmajohtoihin kohdistuneista tuhoista.

Oy Ravera Ab:n tilanne koheni suunnitelmien mukaisesti, ja tilanne saatiin yhtiön kannalta stabiloitua. Tulos oli plusmerkkinen ja ylitti budjetoidun.

Uusi strategia vie kohti kasvua

Konserni aloitti toimintavuonna strategian päivitystyön. Uudet suuntaviivat vievät vahvasti kohti tulevaisuutta, jossa digitalisaatiolla, sähköisellä liikenteellä, asiakasläheisyydellä ja kestävällä kehityksellä on entistä suurempi rooli.

Yhtiö haluaa ottaa vahvemman roolin seudun energiakeskittymän, ja sen myötä koko alueen kehityksessä tarjoamalla vuorovaikutus- ja teknistä alustaa uusien ratkaisujen pilotointiin ja yhä vahvemman, toimijoiden välisen yhteistyön edistämiseksi.

Osan näistä pyrkimyksistä muodostivat muun muassa tekoälytapahtuman järjestäminen marraskuussa, alueen molemmille ammattikorkeakouluille osoitetut 50 000 euron rahalahjoitukset sekä päätös palkata emoyhtiöön kehitysjohtaja.

Aloitin Vaasan Sähkön toimitusjohtajana syyskuun puolessa välissä. Rooliin asettumista avitti hyvä yhteistyö paitsi pitkäaikaisen toimitusjohtajan Hannu Linnan kanssa, myös koko konsernin henkilökunnan, hallituksen ja hallintoneuvoston kanssa. Kiitos teille kaikille Vaasan Sähköä eteenpäin vievästä toiminnasta vuonna 2018!

Stefan Damlin
toimitusjohtaja