Oppimisella ja omassa roolissa kasvamisella kohti vahvaa huomista

HENKILÖSTÖ

Vuosi 2021 osoitti, miten joustava, oppiva ja välittävä työyhteisö konsernimme on. Koronapandemia vaikutti vahvasti työntekoon jo toista vuotta. Vaikka poikkeusolot toivat haasteita arkeen, tarjosi pandemia myös mahdollisuuksia niin henkilökohtaiseen kuin organisaationkin kasvuun.

Ison osan vuodesta voimassa ollut etätyösuositus piti valtaosaa henkilöstöstä tiukasti kotikonttoreilla. Tiivistahtinen työvuosi ja etätyö yhdessä nostivat palautumisen tärkeyden esiin.

– Palautuminen nousi yhtenä kehitystarpeena vuoden 2021 henkilöstökyselyssä. Samalla havaitsimme, että esihenkilöiden valmentamiseen tehdyt panostukset ovat selkeästi kantaneet hedelmää. Esihenkilöt pystyvät yhä paremmin tarjoamaan tiimeilleen tukea, toteaa henkilöstöjohtaja Sanna Rantala.

Etätyö toi mahdollisuuksia opetella oman työn hallintaa sekä etsiä palautumiskeinoja työn ja vapaa-ajan tasapainosta. Se haastoi myös koko organisaation miettimään työtapoja ja työyhteisön merkitystä.

Vuosi 2021 opetti, että hyvinvoiva työyhteisö vaatii avointa dialogia sekä läsnäolevia esihenkilöitä.

– Näissä asioissa ei maisteriksi tulla hetkessä, tätä tärkeää opettelua jatketaan yhdessä edelleen.

Iso kiitos meneekin Rantalalta koko henkilöstölle.

– Vuosi on ollut projektintäyteinen, ja kaikki ovat joutuneet venymään erilaisissa tilanteissa. On ollut hienoa seurata sitoutumista työskentelyyn ja projektien eteenpäin viemiseen. Samalla esihenkilöt ovat onnistuneet luotsaamaan tiimejään haastavassa tilanteessa.

– Työyhteisön yhteishenki sekä keskusteleva ja välittävä organisaatio ovat kaiken A ja O. Ne kantavat vaikeinakin aikoina Rantala summaa.

Uutta osaamista ja uusia työskentelytapoja

Organisaationa Vaasan Sähkö -konserni on kehittynyt, kun on jouduttu miettimään, miten asioita tehdään uudessa normaalissa. Vuoden aikana on päivitetty etätyöohjeistusta ja täsmennetty periaatteita, miten konsernissa tehdään töitä joustavasti. Samalla on pohdittu työpaikan ”pelisääntöjä”, eli muun muassa yhteydenpitoa ja kokouskäytäntöjä etätyöaikana.

Strategian päivitystyön yhteydessä korostui henkilöstön osaamisen kehittäminen entisestään.

– Olemme vahva asiantuntijaorganisaatio, ja halu kasvattaa asiantuntijoiden osaamista on suuri. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että oman tehtäväalueen osaamisen lisäksi tuemme henkilöstöä oman työn johtamisessa.

Rantala on varma, että haastavasta vuodesta on ollut kaikille myös hyötyä tulevaisuutta ajatellen. Isoja projekteja on viety eteenpäin täysin poikkeuksellisissa oloissa.

– Jokainen meistä on oppinut ja saanut kokemuksia, joita voimme hyödyntää tulevaisuudessa.

Esihenkilöt pystyvät yhä paremmin tarjoamaan tiimeilleen tukea, toteaa Sanna Rantala.