Kestävä kehitys suunnannäyttäjänä

KAUKOLÄMPÖ

Vuonna 2019 kaukolämpöyksikössä vietiin läpi useita kestävän kehityksen hankkeita. Merkittävä sellainen oli Westenergyn tuotannon osuuden kasvattaminen uuden savukaasupesurin myötä noin 42 prosentin osuudesta arviolta 50 prosenttiin koko vuoden lämmön tuotannosta sekä siihen liittyen noin 2 miljoonan euron investointi kaukolämpöverkon siirtokykyyn. Tästä näkyvin oli Välitien uuden siirtolinjan rakentaminen kesän ja syksyn 2019 aikana.

Toimintavuoden alusta Vaasan Sähkön kaukolämpöliiketoimintaan liitettiin entisen Vähänkyrön kunnan kaukolämpöverkko mukaan lukien 26 asiakasta.

Elokuussa järjestettiin Vaasassa Kaukolämpöpäivät, jolloin koko Suomen kaukolämpötoimijat kokoontuivat Vaasan kaupungintalolle kahdeksi päiväksi keskustelemaan kaukolämpötoiminnan tulevaisuudesta ja sen mukanaan tuomista haasteista ja mahdollisuuksista. Tapahtuma toi runsaasti mahdollisuuksia verkostoitua alan toimijoiden kanssa, kertoa Vaasan Sähkön toiminnasta sekä saada alan uusinta tietoa.

Alkusyksystä tiedotettiin lämpövarastoprojektin käynnistämisestä Vaasan Vaskiluodossa. Lämpöenergiavarasto on kokoluokaltaan ja tekniikaltaan harvinainen hanke koko maailmassa. Suuri energiavarasto mahdollistaa uusiutuvien energianlähteiden joustavamman käytön, kaukolämmön kulutushuippujen tasaamisen, huippu- ja varatehona käytettävän öljyn sekä kivihiilen vähentämisen kaukolämmön tuotannossa.

Kulutusjouston testaaminen aloitettiin kaukolämmön liiketoiminnassa yhdessä Vaasan kaupungin kiinteistöjen kanssa. Kulutusjouston mahdollisuuksia testataan mm. kulutushuippujen tuomien huipputehon käynnistysten vähentämiseksi.

Vuoden aikana on kartoitettu hukkalämpölähteitä kaukolämpöverkon alueella ja tiedotettu mahdollisuudesta myydä hukkalämpöä kaukolämpöverkkoon.

Loppuvuodesta valmisteltiin uuden Ilmastotakuu-lisäpalvelun lanseerausta. Palvelu tuotiin osaksi valikoimaa tammikuun alusta 2020.

AVAINLUVUT
(Sis. Vähänkyrön kaukolämpöverkon)

Kaukolämmön myynti 698 GWh
Muutos edellisvuoteen 2,8 %
Verkoston pituus vuoden lopussa 251 km
Muutos 9 km
Asiakasmäärä vuoden lopussa 3 304
Muutos 1,1 %
Liityntäteho 415 MW
Muutos 0,7 %

 

Liite: Kaukolämmön tulos ja tase 2019

ETUSIVULLE

HENKILÖSTÖ SÄHKÖKAUPPA – KEHITYS – VAASAN SÄHKÖVERKKO – OY RAVERA AB