Arvona yhdessä tekeminen

HENKILÖSTÖ

Vuotta 2019 väritti konsernissa strategiatyö ja sen myötä syntyneet uudet toimintatavat. Strategiaa työstettiin laajassa yhteistyössä ja useassa työpajassa osallistujat edustivat jopa kolmannesta konsernin henkilökunnasta.

Konsernin yhteisiksi arvoiksi valittiin tavoitteellisuus, intohimo ja yhdessä tekeminen. Yhdessä tekemistä lisättiin suunnitelmallisesti kokoamalla koko konsernista yhteiset matriisiryhmät tiivistämään yhteistyötä sekä vahvistamaan synergioita.

Kuukausittain järjestettiin koko konsernin henkilöstöinfo.

Vuonna 2019 tehtiin konsernin henkilöstön osaamiskartoitus. Osaamiskartoituksen tarkoitus on auttaa meitä ennakoimaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Osana osaamisen johtamista tehtiin myös useita strategisia rekrytointeja.

ETUSIVULLE

SÄHKÖKAUPPAKAUKOLÄMPÖKEHITYSVAASAN SÄHKÖVERKKOOY RAVERA AB