Vesivoima sähkön tuotantomuotona

Vesivoima on Suomen merkittävin uusiutuvan energian tuotantomuoto tuulisähkön rinnalla. Se on puhdasta ja uusiutuvaa energiaa, jonka tuotannosta ei synny päästöjä ilmakehään.

Vesivoimaa on tuotettu Suomessa jo 1800-luvulta lähtien, ja se on edelleen yksi tärkeimmistä kotimaisista energiantuotantotavoista. Sen osuus Suomen sähköntuotannosta on vuositasolla jopa neljännes.

Suomessa on yli kaksi sataa vesivoimalaa. Niistä suurimmat sijaitsevat Pohjois- ja Kaakkois-Suomen suurissa joissa.

Vesivoimaa tarvitaan tulevaisuuden vihreässä energiapaletissa, sillä sitä voidaan varastoida tehokkaasti ja käyttää tarpeen mukaan myöhemmin.

Vesivoiman tuotanto

 • Vesivoimalan tuotantoperiaate on yksinkertainen: virtaavan veden liike-energia muutetaan sähköenergiaksi.
 • Kun vesi virtaa vesivoimalassa yläaltaasta ala-altaaseen, se pyörittää virratessaan turbiinia.
 • Turbiini taas pyörittää generaattoria, joka tuottaa sähköä.
 • Syntynyt sähkö muunnetaan muuntajassa verkkoon sopivaksi.
 • Sähkö johdetaan sähköverkkoon kuluttajien käytettäväksi.

Vesivoima mahdollistaa energian varastoinnin

Uusiutuvan energian tuotanto on säästä riippuvaista. Sademäärä vaikuttaa vesivoimavarantoihin, auringon säteilymäärä aurinkoenergian tuotantoon ja tuulisuus tuulivoiman tuotantoon.

Vesivoima eroaa muista uusiutuvista tuotantomuodoista siinä, että sitä voidaan varastoida tehokkaasti. Vesivoimalaa ei ole pakko käynnistää, kun sataa, vaan vettä voidaan varastoida patoaltaisiin.

Aurinko- ja tuulivoimassa tuotanto taas on välitöntä, eikä sähköä voida varastoida tehokkaasti.

Oleellinen osa vihreää energiapalettia

Koska vesivoiman tuotantomääriä voidaan säädellä kysynnän sekä esimerkiksi aurinko- ja tuulivoiman tarjonnan mukaan, sitä kutsutaan säätövoimaksi. Kun aurinko ei paista eikä tuulivoimaakaan ole saatavilla, voidaan sähköä silti tuottaa vesivoimalla.

Vaasan Sähkö ja vesivoima

Tuotamme energiaa useilla eri tuotantomuodoilla, kuten vesivoimalla, tuulivoimalla ja ydinvoimalla. Vesivoiman osuus tuottamastamme sähköstä on vuosittain noin 12 prosenttia. Se on kolmanneksi suurin sähkön tuotantomuotomme.

Omistamme vesivoimaa Suomessa ja Ruotsissa EPV Energian kautta. Lisäksi omistamme suoraan pienen vesivoimalan Tervajoella, Vaasassa.

Tilaa vihreä sähkösopimus

Vesivoiman vaikutukset ympäristöön

Vesivoimalat vaikuttavat paikallisesti luonnon ekosysteemiin – ei vain kaloihin, vaan myös muun muassa rantakasvillisuuteen ja lintuihin.

Veden säännöstelystä aiheutuva vaihtelu veden korkeudessa ja virtausnopeudessa muuttaa ekosysteemiä. Vesivoimalat estävät esimerkiksi vaelluskalojen kulkemisen kutupaikoille. Tämä voidaan onneksi ratkaista kalaportailla.

Vesivoima ei tuota veteen päästöjä tai jätettä eikä kiihdytä ilmaston lämpenemistä. Jotta fossiilisista tuotantomuodoista energiantuotannossa voidaan luopua, vesivoimaa tarvitaan.

Vesivoiman plussat ja miinukset

Vesivoiman plussat

 • Puhdas ja uusiutuva energiamuoto.
 • Voi toimia tulevaisuuden energiajärjestelmässä säätövoimana, kunhan veden varastointiin investoidaan. Säätövoimaa tarvitaan niinä hetkinä, kun sääriippuvaiset uusiutuvan energian muodot eivät tuota sähköä.
 • Vesivoimalaitosten käyttöikä on erittäin pitkä.
 • Ei polttoainekustannuksia, minkä ansiosta tuotanto on kustannustehokasta.
 • Merkittävät investoinnit on jo tehty.
 • Vesivoima ei vaikuta veden laatuun heikentävästi.
 • Norjassa on paljon edullista vesivoimaa, jota voidaan ostaa tarvittaessa Suomeen.

Vesivoiman miinukset

 • Vaikuttaa paikallisesti luonnon ekosysteemiin.
 • Voi vaikeuttaa joidenkin kalojen lisääntymistä.
 • Tuotantokapasiteettia ei juuri voida lisätä.

Usein kysyttyä vesivoimasta

Pääkuva: EPV Energi

Lue lisää

Vaasan Sähkö ja hiilijalanjälki

Vihreä sähkö

Tuulisähkö sähkön tuotantomuotona