Ratkaisuja tuleville sukupolville

KEHITYS

Työt jatkuivat vuonna 2021 laajalti kotikonttoreilta käsin. Vuoden aikana onnistuttiin siitä huolimatta viemään muun muassa tärkeitä järjestelmähankkeita eteenpäin, ja strategiset virstanpylväät saavutettiin aikataulussa.

Järjestelmäkehityksessä elettiin uuden asiakastietojärjestelmän ensimmäistä vuotta, mikä mahdollisti myös käyttökokemuksiin perustuvien kehitystoimenpiteiden tekemisen. Valtakunnallisen Datahub-tiedonvaihtojärjestelmän vuodelle 2022 suunnitellun käyttöönoton kaikki välitavoitteet saavutettiin aikataulussa, mikä merkitsi onnistumista strategisesti tärkeän hankkeen valmistelussa konsernin kummassakin yhtiössä. Vuoden aikana päästiin myös toiminnanohjausjärjestelmän määrittelystä sen hyväksymistestaukseen saakka, tavoitteena olla käyttöönottovaiheessa keväällä 2022.

– Järjestelmäkehitys on sitonut suurta osaa koko konsernin henkilöstön resursseista. Siksi voi olla äärimmäisen ylpeä siitä, miten hyvin olemme tällaisenkin vuoden aikana onnistuneet, toteaa kehitysjohtaja Hans-Alexander Öst.

Liiketoimintakehityksessä jatkettiin uusien tuotteiden ja palveluiden konseptointia.

Globaali komponenttipula alkoi vuoden aikana vaikuttamaan osaan tuotteista, mutta etenkin taloyhtiöille tärkeä uusi palvelu saatiin lanseerattua.

– Pystyimme vuoden aikana toteuttamaan taloyhtiöille tarkoitetun kartoituspalvelun, jolla selvitetään sähköjärjestelmän kannalta optimaaliset ratkaisut sähköautojen lataukseen.

Palvelu on vastannut selkeään tarpeeseen, sillä lakikin vaatii, että taloyhtiöt valmistautuvat lataukseen esimerkiksi laajamittaisempien korjausten yhteydessä.

– Tämä on tärkeä osa yhteiskunnan sähköistämistä. Haluamme tukea asiakkaita heidän askelissaan kohti sitä.

Koteihin ja yrityksille suunnattu latausratkaisu siirtyi vuoteen 2022 komponenttivajeen vuoksi.

– Komponenttipula näkyy myös haasteena oman IT-infran ylläpidossa ja kehittämisessä, mutta siinäkin on onnistuttu löytämään uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, Öst kertoo.

IT-puolella yksi selkeä, kasvussa oleva haaste on kyberturvallisuus ja siihen kohdistuvat uhat.

– Kyberturvallisuusasiat vaativat meiltä yhä enemmän panosta. Toimimme yhteiskunnallisesti kriittisellä alalla, joten järjestelmien suojauksen on oltava kunnossa.

Myös tiedolla johtamisen edellytyksiä on vahvistettu käynnissä olevassa datavarastohankkeessa.

Vetyä, hukkalämpöä ja akkuteollisuutta

GigaVaasa-akkutehdasalueen kehittäminen edistyi vuoden 2021 aikana. Vaasan Sähköllä on ollut alueen kehittämisyhteistyössä merkittävä rooli energiaratkaisujen osalta.

– Mukanaolollamme varmistamme, että alueen energiaratkaisuja kehitetään kestävältä pohjalta. Samalla sieltä on saatavissa suuria hyötyjä myös esimerkiksi hukkalämmön muodossa.

Yksi vuoden hedelmällisistä yhteistyökuvioista on ollut EPV Energian ja Wärtsilän kanssa työstettävä vetyhanke.

–  Tavoitteena on rakentaa Power-to-X-to-Power -järjestelmä, joka mahdollistaa uudenlaisen tavan varastoida uusiutuvaa energiaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt vedyn hyödyntämistä energian varastointimuotona suunnittelevalle hankkeelle maksimaalisen investointituen, 14 miljoonaa euroa. Hankkeen investointipäätös tehdään kevään aikana.

– Nämä hankkeet mahdollistavat tehokkaan energiankäytön ja koko energiajärjestelmän kokonaiskehittämisen. Teemme nyt ratkaisuja tulevia sukupolvia varten, Öst päättää.

Voi olla äärimmäisen ylpeä siitä, miten hyvin olemme tällaisenkin vuoden aikana onnistuneet, toteaa Hans-Alexander Öst.