Lämmön alkuperä

Vaasan Sähkön kaukolämpö tuotetaan yli 80-prosenttisesti uusiutuvilla energiamuodoilla sekä jäte-energialla. Meidän tavoitteenamme on luopua kaikista fossiilisista polttoaineista 2020-luvun loppuun mennessä.

Vuonna 2021 asiakkaillemme toimitetun kaukolämmön energianlähteet ovat jakaantuneet seuraavasti:

Energianlähde GWh %-osuus
Kierrätykseen soveltumaton yhdyskuntajäte 436 55
Bio 251 32
Turve 60 8
Kivihiili 34 4
Öljy 10 1
Yhteensä 791 100

 

Kaukolämmön tuotannon ominaispäästöt olivat 97 g/kWh vuonna 2021 (hyödynjakomenetelmä).

Kaukolämmön tuotantoon käyttämästämme kevyestä polttoöljystä maksettiin valmisteveroa 286 000 € (alv 0 %).