Lämmön alkuperä 2023

Vaasan Sähkön kaukolämpö tuotetaan yli 80-prosenttisesti uusiutuvilla energiamuodoilla sekä jäte-energialla. Meidän tavoitteenamme on luopua kaikista fossiilisista polttoaineista 2020-luvun loppuun mennessä.

Vuonna 2023 asiakkaillemme toimitetun kaukolämmön energianlähteet ovat jakaantuneet seuraavasti:

Energianlähde GWh %
Kierrätykseen soveltumaton yhdyskuntajäte 320 40,4
Bio 223 28,2
Sähkö 144 18,2
Hukkalämmön talteenotto 65 8,3
Turve 26 3,3
Kivihiili 8 1,0
Lämpöpumput 3 0,4
Öljy 2 0,2
Yhteensä 791 100

 

Kaukolämmön tuotannon ominaispäästöt olivat 61 g/kWh vuonna 2023 (hyödynjakomenetelmä).

Kaukolämmön tuotantoon käyttämästämme kevyestä polttoöljystä ja sähköstä maksettiin valmisteveroa yhteensä 60 992 € (alv 0 %).

LÄMMÖN ALKUPERÄ 2022