Kaukolämpö – ohjeet rakentajalle

Näiden teknisten ohjeiden avulla kaukolämpöön liittyminen onnistuu sujuvasti. Lisäohjeita voit kysyä myös kaukolämmön asiakaspalvelusta.

Tilaa kaukolämpöputkien ja sähkökaapeleiden sijaintitiedot

1 Mittauskeskuksen sähköistys (ohje sähköurakoitsijalle)

Lämpösopimuksen mukaisesti asiakas huolehtii siitä, että tilassa, johon mittauskeskus sijoitetaan, on lämmönmyyjän ohjeiden mukainen 230 V ryhmäjohto lämpöenergiamittarin ja muiden lämmönkäytön seurantaa varten tarvittavien laitteiden sekä mahdollisen paine-eromittarin sähköverkkoon liittämistä varten. Asiakas antaa korvauksetta lämmönmyyjän käyttöön näiden laitteiden tarvitseman sähkön. Ryhmäjohtoon ei saa liittää muita asiakkaan laitteita.

Ryhmäjohto tuodaan lämpöenergiamittarin viereen 1,7 metrin korkeuteen lattiasta, johon lämmönmyyjä asentaa huoltokytkimen. ​

Kun pääkeskus sijaitsee lämmönjakohuoneen lähellä, mittarin ryhmäjohto lähtee sen kiinteistöosasta. Kun lämmönjakohuone sijaitsee toisessa rakennuksessa, voidaan varoke sijoittaa tämän rakennuksen kiinteistökeskukseen.

Lämpöenergiamittarin ryhmäjohdon varoke ja kaukolämmön automatiikan ryhmäjohdon varoke on kytkettävä samalle vaiheelle (esim. L1) riippumatta siitä, missä varokkeet sijaitsevat.

2 Liittyminen kaukolämpöön

Asiakkaan/urakoitsijan vastuulla on varmistaa, että­

  • alueen kaukolämpöverkon paine-ero tarkistetaan. Onko lämmönjakokeskuksen säätöventtiilin mitoitus oikea ja tarvitaanko alueellasi paine-erosäädintä?­
  • sähkönsyötön ja mittarialustan (mittarin aluslevy ELL 52.01, sähkönumero 3308175) ovat valmiina lämpömäärälaskurille ennen kaukolämmön käyttöönottoa
  • lämpömäärälaskurin 230 V:n ryhmäjohto varustetaan sinetöitävällä 6A:n sulakkeella. Ryhmäjohtoon ei saa liittää muita kulutuskojeita. Ks. ohje 1. Mittauskeskuksen sähköistys.
  • lämmönjakohuoneessa on lattiakaivo tai muu lämmönmyyjän hyväksymä vuotovesien poistumisreitti
  • paine- ja lämpömittarit sekä sulkuventtiilit (väh. +120 ºC/16bar) ovat hyväksyttyjä.
  • liitokset ja niiden osat ovat takoterästä, valurautaosien käyttö kaukolämpöputkistossa on kielletty (kierreliitos max. ¾ ”).
  • kuparisten kaukolämpöputkien liitokset on tehty kovajuotoksella ja varustettu kapillaariosin (90º kulmaosat kielletty).
  • Vaasan Sähkö Oy:llä on vapaa pääsy (avain) lämmönjakohuoneeseen tarvittavia mittauskeskuksen huolto- ja tarkastuskäyntejä varten.

Huom! Ennen käyttöönottoa tulee tehdä kaukolämpölaitteiden koeponnistus sekä käyttöönottotarkastus! (Koepaine: Vaskiluoto, Vanha Vaasa, Runsor ja Sepänkylä 21 bar. Muualla 13 bar.)

3 Liittymäjohdon rakentaminen

Liittymismaksuun sisältyy kaukolämpöjohdon rakentaminen maarakennustöineen liittyjän lämmönjakohuoneeseen asti sekä kaukolämmön mittauskeskus.

Kellarillisessa uudisrakennuksessa liittyjän on jätettävä perustuksen valuvaiheessa aukko betonirakenteisiin liittymisjohdon läpivientiä varten. Aukon sijoittamisen ja suuruuden suhteen kannattaa liittyjän olla yhteydessä asiakaspalveluumme (ks. tiedot yllä). Mikäli rakennuksessa ei ole kellaria, tulee perustuksiin asentaa nousukulma ennen perustuksien valua.

4 Nousukulmien asennus

Nousukäyrän eristetyn putken osan (suojakuori) on oltava vähintään 50 mm valmiin lattiapinnan yläpuolella. Suojakuoren etäisyys seinään on oltava vähintään 50 mm. Peitesyvyyden on pihassa oltava vähintään 500 mm.