Yhdenvertaisuus vaatii tekoja

Oman erilaisuuden piilottelu syö paitsi yksilöä myös työtehoa. On tärkeää, että jokainen voi tuntea itsensä arvostetuksi työpaikalla tai muussa yhteisössä, sanoo ihmisoikeuskouluttaja Dakota Robin.

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus ovat viime vuosina nousseet entistä tärkeämpään rooliin työmaailmassa. Tämä näkyy ihmisoikeuskouluttaja Dakota Robinin kalenterissa. Yhdenvertaisuuskoulutuksille olisi tilausta enemmän kuin yrittäjä ehtii niitä pitää. Vielä viitisen vuotta sitten tilanne oli toinen.

”Silloin yrityksistä sanottiin, että nämä asiat eivät koske meitä, olemme esimerkiksi teollisella tai kaupallisella alalla. Ei tiedetty, mitä inklusiivisuus ja monimuotoisuus tarkoittavat, ja että ne koskevat kaikkia yrityksiä, joissa on henkilöstöä”, Robin sanoo.

Nyt firmat toimialasta riippumatta panostavat yhdenvertaisuuteen. Sillä on huomattu olevan vaikutusta paitsi työhyvinvointiin myös yritysten tuloksiin. Jos työntekijä kokee tulevansa syrjityksi tai piilottelee esimerkiksi vähemmistötaustaansa työpaikalla, voi se aiheuttaa työtehon laskua tai sairaspoissaoloja.

”Inklusiivisuus tulee siis yrityksille kannattavammaksi”, Robin muistuttaa.

Työterveyslaitoksen mukaan työyhteisön monimuotoisuus parantaa muun muassa organisaation luovuutta, taloudellista kannattavuutta ja työpaikan houkuttelevuutta.

Monimuotoisuus tarkoittaa, että työntekijät eroavat toisistaan esimerkiksi iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, kulttuurin, uskonnon, koulutus- tai perhetaustan, kielitaidon, etnisyyden, kansalaisuuden, sosioekonomisen aseman tai fyysisten ja henkisten kykyjen osalta.

Työterveyslaitoksen monimuotoisuusbarometriin (2020) vastanneista henkilöstöalan ammattilaisista joka kymmenes oli havainnut ulkomaiseen taustaan tai sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää rekrytoinnissa. Toisaalta rekrytointikäytäntöjä oli tasa-arvoistettu esimerkiksi kouluttamalla rekrytoijia ja käyttämällä anonyymia rekrytointia.

Koulutus tekee mestarin

Pelkkä erilaisten ihmisten palkkaaminen ei automaattisesti tuo työpaikalle monimuotoisuuden hyötyjä. Lisäksi tarvitaan inklusiivisuutta: aktiivisia tekoja sen eteen, että jokaisella olisi työyhteisössä hyväksytty, arvostettu ja psykologisesti turvallinen olo.

Jos esimerkiksi miesvoittoiselle työpaikalle palkataan enemmän naisia, mutta työkulttuuri ei mukaudu huomioimaan heitä, voi ilmapiiri huonontua, vaikka monimuotoisuus lisääntyy.

”Tässä tapauksessa inklusiivisuus voisi olla sitä, että kutsutaan myös naispuoliset työkaverit illan futispeliin eikä oleteta, etteivät he tykkää jalkapallosta.”

Inklusiivisemman työilmapiirin rakentaminen on hyvä aloittaa henkilöstön koulutuksesta. Jokainen voi toimia yhdenvertaisuuden puolustajana vain oman tietotasonsa mukaan.

”Jos kuulee kahvihuoneessa loukkaavan kommentin, mutta ei osaa argumentoida, mikä on pielessä, tilanteeseen voi olla hankala puuttua.”

Monimuotoisuus voimavaraksi

Monimuotoisuus on vahvuus, jonka ansiosta ihmiskunta on selvinnyt. Esimerkiksi alkuperäiskansat ovat jakaneet yhteisön työtehtävät yksilöiden vahvuuksien, ei vaikkapa iän, mukaan.

”Lapset ovat ketterämpiä kiipeämään puuhun tähystämään, ja siksi myös heidät on otettu mukaan metsästämään. Näin on saatu aikaan paras tiimi.”

Robin kannustaa yritysten johtoa miettimään uusiksi henkilöstön tarpeita, jotka on perinteisesti nähty ongelmallisina suomalaisessa yhteiskunnassa, kuten vaikkapa rukoustaukojen pitämistä työpäivän aikana.

”Eihän tupakkataukojakaan ole kirjattu lakiin, mutta niitä on pystytty pitämään, koska ne ovat palvelleet enemmistöä.”

Teksti: Elina Vironen
Kuva: Heli Blåfield

Dakota Robin

  • 32-vuotias yrittäjä ja DEI-konsultti. DEI on lyhenne sanoista diversity, equity ja inclusion. Vapaasti suomennettuna ne tarkoittavat monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja inkluusiota.
  • Transtaustainen.
  • Pitää yrityksille koulutuksia monimuotoisuudesta ja inklusiivisuudesta sekä Suomessa että maailmalla. Kouluttanut ryhmiä kymmenen vuotta. Tänäkin vuonna tekee yhteistyötä noin sadan organisaation kanssa.
  • Puoliksi suomalainen, puoliksi Turkin kurdi.
  • Asuu Helsingissä.