Sähkön tuotantokustannus – mitä se oikeastaan tarkoittaa ja mikä vaikutus sillä on sähkön hintaan?

Sähkön hinnan takana on pitkä lista erilaisia kustannuksia, jotka kaikki vaikuttavat omalta osaltaan siihen, mihin hintaan sähköyhtiö voi myydä sähköä asiakkailleen. Kun puhutaan Vaasan Sähköstä sähkömarkkinatoimijana, joka niin myy kuin tuottaa omaa sähköä, on tärkeää huomioida muutama seikka.

”Myyntiä ja tuotantoa käsitellään erillisinä kokonaisuuksina. Kun yhtiötä tarkastellaan sähkön tuottajana, on sen tehtävä tuottaa sähköä mahdollisimman tehokkaasti ja kilpailukykyisesti. Tuotantopuolen on oltava kannattavaa, jotta liiketoiminta voi jatkua”, kertoo Vaasan Sähkön energiapäällikkö Mikael Mäkelä.

Tuotantoa ei myydä suoraan asiakkaille, vaan se tarjotaan markkinoille, joilla yhtiöt käyvät keskenään kauppaa. Tässä kohtaa tullaan taas kerran johdannaisiin, sillä myös tuotantoa suojataan johdannaiskaupan kautta.

”Kyse on menetelmästä, jolla tuottaja pyrkii hallitsemaan taloudellisia riskejä. Tuotanto suojataan johdannaisten avulla samalla tavalla, kuin yhtiö tekisi hankkiessaan sähköä. Johdannaiskaupan hinta on se, jolla tuotantohinta kiinnitetään tietylle tasolle. Sähköntuottajan saama tulo määräytyy spot-hintaisen myynnin ja johdannaistuloksen summana.”

Mikäli spot-hinta on johdannaisen hintaa korkeampi, tuottaa johdannainen tappiota. Vastaavasti jos spot-hinta on johdannaisen hintaa matalampi, tuottaa johdannainen lisätuloa. Kun tuotanto suojataan, takaa se tuottajalle, että se saa myytyä tietyn määrän tuottamaansa sähköä tiettyyn hintaan, tiettynä ajankohtana.

”Mikäli tuotanto olisi suojattu tammikuulle 2024 esimerkiksi hintaan 8 senttiä/kWh, mutta hinnat markkinoilla toteutuisivatkin keskimäärin matalampana, hyötyisi tuottaja suojauksesta.”

Mitä tapahtuisi, jos tuottaja myisi tuottamansa sähkön suoraan asiakkailleen?

Miksi sähkönmyyjä, joka myös tuottaa sähköä, suojaa tuotantonsa? Vastaus löytyy riskienhallinnasta. Yhtiön on varmistuttava siitä, että tuotantopuoli kannattaa. Se on edellytys liiketoiminnan jatkuvuudelle.

Monesti ihmetellään, miksi emme myy asiakkaillemme itsetuottamaamme sähköä tuotantohintaan. Tällaisessa menettelyssä tulisi vastaan muutamakin isompi ongelma.

”Kun puhutaan esimerkiksi ydinvoimasta, on laitoksen tuotanto sen koko elinkaaren ajan suhteellisen tasaista niin tuotannon määrän kuin hinnankin osalta. Yksi ongelma piileekin siinä, että vaikka tuotanto olisi tasaista, asiakkaiden kulutus vaihtelee voimakkaasti.”

Jotta esimerkiksi ydinvoiman tuotantoa voisi myydä tuotantohintaan suoraan asiakkaalle, tarkoittaisi se sitä, että asiakkaan olisi sitouduttava kuluttamaan tuotannon määrän asettamissa rajoissa.

Jos kulutus ylittyisi, joutuisi sähköyhtiö hankkimaan ylimenevän osuuden sähköpörssistä spot-hintaan, mikä voisi tulla kalliiksi. Jos kulutus alittuisi, ei yhtiö saisi myytyä tuottamaansa sähköä, eikä mikään kattaisi tuotannon kustannuksia.

”Toinen ongelma tulisi vastaan siinä kohtaa, kun sähkömarkkinan spot-hinnat välillä painuvat tuotannon kustannuksia matalammalle. Jos hintaa ei olisi tässä kohtaa suojattu, tulisi asiakkaiden sitoutua maksamaan kuluttamastaan sähköstä tuotantokustannuksia vastaavaa, korkeampaa hintaa.”

Esimerkiksi ydinvoima ja tuulivoima ovat edullisimpia tuotantomuotoja, mutta niiden tuotantomäärää ei pystytä säätelemään. Kaasulla, öljyllä tai hiilellä toimivien laitosten tuotanto on säädettävissä.

Niiden tuotantokustannukset ovat kuitenkin korkeampia, ja viime vuosina ne ovatkin nousseet entisestään.

Mitkä asiat vaikuttavat sähkösopimuksen hintaan?

Sähkön hinnan määrittely on moniulotteinen prosessi, jonka ymmärtäminen vaatii laajan kokonaisuuden ja tietomäärän sisäistämistä. Pyysimme energiapäällikkö Mikael Mäkelää avaamaan asiaa astetta yleistajuisemmin.

Lue lisää
Ajankohtaista

Energiatehokkuus – mitä se tarkoittaa ja miten käyttää energiaa mahdollisimman tehokkaasti?

Lue lisää
Markkinakatsaus

Sähkömarkkinakatsaus: Syksy 2023

Lue lisää
Energianeuvonta

Aurinkovoimala omakotitaloon – tuota sähköä itse

Lue lisää
Ruoka & reseptit

Kesän paras saaristolaispannari

Lue lisää
Ajankohtaista

Kasvua kovalla työllä

Lue lisää
Ajankohtaista

Kesäloma kännykästä

Lue lisää
Ajankohtaista

Isän ja poikien yhteinen työpaikka

Lue lisää
Ajankohtaista

Ruotsissa jyllää Suomi-buumi

Lue lisää
Vapaalla

Turpaterapiaa Suonenjoella

Lue lisää
Ajankohtaista

Ihmisen parhaat ystävät

Lue lisää
Havaintoja

Tuotekehitystä asiakkaan tarve edellä

Lue lisää
Ajankohtaista

Nelli, Saku, Johanna ja Onni ovat tämän kevään Vaasan Sähkö -stipendiaatteja

Lue lisää