Leverans av timdata med MSCONS-meddelandetjänst

Timserien av fjärrvärmeförbrukningsdata kan skickas direkt till företaget som ett MSCONS-meddelande. Tjänsten ger mätaravläsningsdata om energiförbrukning och hjälper till att optimera energiförbrukningen ännu bättre.

Ibruktagandet kräver en giltig fullmakt. Fullmakten kan gälla tills vidare eller för viss tid.

För tjänsten debiteras en förbrukningsplatsspecifik kopplings- och månadsavgift enligt prislistan.
Kostnaderna debiteras i uppvärmningsräkningen.

Elektroniska dataöverföringens (EDI-meddelandets) tekniska uppgifter:

Dataöverföringsformat: MSCONS
Dataöverföringsmodell om fjärrvärme: kpnro_P (KWh)
Dataöverföringsmodell om fjärrvärmevatten: kpnro_Q(m3)
Avsändare: Vaasan Sähkö
Edi-ID: VS.
Data som levereras: förbrukningsavläsning

Avläsningar levereras två gånger om dygnet:

  • kl. 8.30 levereras avläsningarna från de tre föregående dagarna
  • kl. 10.30 levereras en reparationskörning om de senaste 21 dagarna

Reparationskörningen säkerställer dataöverföring även i situationer där förbrukningsdata har korrigerats eller inte kunnat mätas på grund av till exempel ett anslutningsproblem eller ett mätarbyte.

Du kan aktivera tjänsten med hjälp av det bifogade formuläret! Bifoga en giltig fullmakt.

Beställ timdata med MSCONS meddelandetjänst

Kaukolämpö MSCons lomake SVE
Beställarens namn
Beställarens namn
Förnamn
Efternamn

Maximum file size: 15.36MB

* obligatorisk information