Elskatt och elskatteklasser

Både vanliga konsumenter och företag betalar elskatt. Elskatt betalas efter förbrukning och debiteras på elöverföringsfakturan. Vissa företag är berättigade till en skattereduktion. Läs mer i denna artikel om vilka slags företag som tillhör den lägre elskatteklassen.

Varje elanvändare betalar elskatt, eller punktskatt på elström, till staten.

Elskatten faktureras av det lokala elnätsbolaget, och den ingår i kundens elöverföringsfaktura. Elnätsbolaget överför sedan skatten till staten.

Elskatten är förbrukningsbaserad, det vill säga dess storlek beror på hur mycket el du förbrukar. Priset fastställs per kilowattimme.

Elskatteklasser

Det finns två elskatteklasser. Största delen av elanvändarna hör till den högre elskatteklassen. Undantaget är vissa företag.

Elskatteklasser och elskattens storlek:

  • I skatteklass 1 är elskatten 2,79372 c/kWh. Den består av elskatt 2,24 c/kWh + en försörjningsberedskapsavgift på 0,013 c/kWh + 24 % moms.
  • I skatteklass 2 är elskatten 0,07812 c/kWh. Den består av elskatt 0,05 c/kWh + en försörjningsberedskapsavgift på 0,013 c/kWh + 24 % moms.

Vem är berättigad till den lägre elskatteklassen?

Företag vars verksamhet kräver mycket el är berättigade till en skattereduktion. Staten stöder företagsverksamhet i Finland genom skattereduktion.

Företag inom vissa branscher omfattas av den lägre skatteklassen. Skatteklassen bestäms enligt företagets bransch, inte på basen av hur mycket företaget förbrukar el.

Till skatteklass 2 hör el som används i

  • industrin
  • datorhallar
  • värmepumpar med en effekt på minst 0,5 megawatt, elpannor och geotermiska värmeanläggningar med cirkulationsvattenpumpar
  • professionell växthusodling.

Elskatteklass 2 inom industrin

För att ett industriföretag ska vara berättigat till den lägre skatteklassen ska dess verksamhet omfattas av huvudklass C eller B, eller av underklass 38329 i huvudklass E i Statistikcentralens näringsgrensindelning. Läs mer om näringsgrensindelningen på Statistikcentralens webbplats.

Registrera dig som stödmottagare inom punktbeskattningen

Om företaget hör till en lägre elskatteklass ska det införas i stödmottagarregistret för punktskatt. Du kan registrera företaget i Skatteförvaltningens webbtjänst.

Kan ditt företag byta till en lägre skatteklass? Meddela elnätsbolaget.

Företaget är skyldigt att meddela det lokala elnätsbolaget om det hör till den lägre elskatteklassen 2.

Om ditt företag är verksamt inom Vasa Elnäts område, kontakta

Du får då per e-post ett förhandsifyllt formulär som du ska underteckna för att intyga att ditt företag hör till skatteklass 2.

Är du osäker på ditt företags skatteklass?

Om du är osäker på vilken skatteklass ditt företag tillhör kan du rådfråga ditt elnätsbolag.

Återbetalning av elskatt

Företaget ansvarar själv för att säkerställa att det tillhör rätt elskatteklass. Om ett företag som tillhör skatteklass 2 betalar elskatt enligt fel skatteklass, kan företaget ansöka om utbetalning av skillnaden retroaktivt i Skatteförvaltningens webbtjänst. Du kan ansöka om utbetalning av skillnaden för pågående och de tre föregående kalenderåren.

Ska jag betala elskatt för elproduktion?

I de flesta fall behöver du inte betala elskatt för småskalig elproduktion. Du är elskattskyldig endast om produktionseffektiviteten överskrider 100 kilowattampere och producerar över 800 000 kilowattimmar el per år. Vanliga konsumenter och de flesta företag behöver inte oroa sig för att solcellsproduktionen skulle överskrida detta.