Söker du rätt elavtal för ditt företag? Läs vår guide för val av företagsel!

Elen är ofta en stor utgiftspost för företag, och därför lönar det sig att noggrant välja företagets elavtal. Men hur hittar du den lämpligaste elen för ditt företag, när är det dags att konkurrensutsätta elavtalet och vilka är fördelarna med att välja grön företagsel? Försäljningschef Jussi Vaissalo vid Vasa Elektriska ger råd.

Företagsel – Hur ingår du ett elavtal för ditt företag?

”Hur ett företag ingår ett elavtal beror på företagets elförbrukning på årsnivå. Därför är det första steget att ta reda på företagets årliga elförbrukning “, svarar försäljningschef Jussi Vaissalo på Vasa Elektriska.

Gör så här om du redan har ett företag:

Företagets årliga elförbrukning framgår av elfakturan, och om du är kund hos Vasa Elektriska ser du förbrukningen också i Onlinetjänsten.

Du kan också fråga din nuvarande elleverantör om förbrukningen. De kan vid behov också berätta hur länge ditt elavtal gäller och vilken uppsägningstid avtalet har.

Gör så här om ditt företag är nytt eller om du håller på att grunda ett företag:

Be om hjälp med att uppskatta företagets elförbrukning av Vasa Elektriskas företagsförsäljning.

Be om offert av ett elbolag eller beställa direkt på nätet?

När du vet ditt företags elförbrukning på årsnivå är det dags att beställa ny el till företaget. Hos Vasa Elektriska beror sättet att ingå elavtal på om elförbrukningen per år överskrider gränsen 100 megawattimmar.

El för ett företag med en årlig förbrukning på mer än 100 MWh: Gör en offertbegäran

Gör enkelt en offertbegäran hos Vasa Elektriska här, så får du en eloffert skräddarsydd för just ditt företag, också med kort varsel.

”För offerten behöver vi uppgifter om företagets elförbrukning med en timmes noggrannhet, dvs. en så kallad timserie. Elpriset varierar under olika tider av dygnet, och med hjälp av en timserie kan vi räkna ut det exakta priset på elen”, säger Vaissalo.

”När priset beräknas enligt kundens elförbrukning och storlek blir det rätt och elen blir varken över- eller underprissatt.”

Elbolaget kan erbjuda företaget flera alternativ för avtalstid och avtalstyp.

”Vi diskuterar valet med kunden och hjälper till att välja det förmånligaste och bästa elavtalet.”

När du godkänner offerten ber Vasa Elektriskas företagsförsäljning om de uppgifter som behövs för att ingå avtal, och skickar sedan en bekräftelse på avtalet elektroniskt – och med det är elavtalet klart!

Om du önskar kan Vasa Elektriska också sköta uppsägningen av det gamla elavtalet åt dig.

Lämna en offertbegäran om företagsel snabbt och enkelt här.

El för ett företag med en årlig förbrukning på mindre än 100 MWh: Beställ företagets el enkelt på nätet

För företag som använder mindre än hundra megawattimmar el per år är det möjligt att ingå ett elavtal på nätet. Du behöver inte själv säga upp det gamla elavtalet, utan Vasa Elektriska kan sköta det åt dig.

Beställ enkelt el för företaget här.

Vad annat än ett förmånligt pris behöver jag ta hänsyn till vid val av företagsel?

Utöver ett förmånligt pris lönar det sig att fundera på vad annat du uppskattar hos ditt elbolag. Har till exempel inhemsk elproduktion betydelse för dig? Och vad tänker du om kvaliteten på kundservicen eller att du snabbt får svar på dina frågor?

 • Tillförlitlighet

“Det är säkert att köpa sin el från välkända och väletablerade elbolag, som har varit i branschen under lång tid. Hos dem är verksamheten transparent och villkoren i elavtalet följer branschens rekommendationer”, säger Vaissalo.

 • Egen elproduktion

”Jag skulle själv föredra ett elbolag som har egen elproduktion i Finland. När elen i så stor utsträckning som möjligt har producerats i hemlandet, sysselsätter den människor och lönerna och avkastningen stannar kvar här.”

 • Onlinetjänst

”I Onlinetjänsten kan våra kunder hantera sitt elavtal och sina fakturor. Där kan kunden också följa sin energiförbrukning med upp till en timmes noggrannhet och jämföra sin förbrukning t.ex. med situationen för ett år sedan. I tjänsten finns också lättillgängliga uppgifter om alla förbrukningsställen om kunden har flera.”

 • Servicens kvalitet

”Det trevligt att sköta företagets elärenden, när man blir bemött av en vänlig och kompetent kundservice. Vasa Elektriska har många företagskunder som länge har valt att samarbeta med oss, eftersom allt alltid har fungerat så bra.”

Läs mer: Vasa Elektriska har bevisligen de nöjdaste kunderna i Finland.

 • Lösningar för framtiden

”Vi utvecklar hela tiden vårt utbud så att det ska motsvara kundernas framtida förväntningar. Redan nu kan man t.ex. skaffa laddstationer för elbilar via Vasa Elektriska, och i framtiden erbjuder vi också solpaneler för våra företagskunder.”

Varför lönar det sig att konkurrensutsätta företagets elavtal?

Det lönar sig att konkurrensutsätta företagets gällande elavtal med några års mellanrum. Så säkerställer du att ha ett garanterat konkurrenskraftigt elpris för ditt företags el.

”Det är bra att komma ihåg att man vid konkurrensutsättning av el jämför energipriset, dvs. endast en del av totalpriset”, säger Vaissalo.

”Det helhetspris som kunden betalar består inte enbart av energipriset, utan även av priset på elöverföring, som inte kan konkurrensutsättas, och skatter.”

Kom ihåg att vara uppmärksam på avtalsvillkoren vid konkurrensutsättningen av elavtal. Ibland kan det bli tråkiga överraskningar; till exempel uppsägningstiderna kan vara långa. Därför är det bäst att elen konkurrensutsätts i god tid före avtalsperiodens utgång.

När och hur lönar det sig att konkurrensutsätta företagets elavtal?

Ditt företags årliga elförbrukning påverkar också när och hur det lönar sig att konkurrensutsätta företagets el.

Företagets elförbrukning överstiger 100 MWh per år: Konkurrensutsätt elen när marknadspriset på el är lågt

För företag som använder mycket el lönar det sig att följa marknadspriset på el på elbörsen. När priset är lågt är det dags att söka ett lämpligt elavtal genom att be elbolaget om en offert. När marknadspriset på el sjunker kan elbolagen erbjuda el till ett förmånligare pris.

Men tänk om företaget är bundet till ett elavtal för viss tid – utgör det ett hinder för att ingå ett nytt elavtal?

”Det gör det inte. Vi kan ingå elavtal upp till två år på förhand. Det nuvarande energipriset på el slås fast och skyddas, och trots att marknadspriset på el i framtiden förändras, ändras inte det avtalade priset på företagselen”, preciserar Vaissalo.

Lämna en elektronisk offertbegäran här.

Företagets elförbrukning är mindre än 100 MWh per år: Konkurrensutsätt elen när som helst på nätet

Företag som använder mindre el kan konkurrensutsätta den på samma sätt som enskilda kunder: elpriset och elavtalen kan jämföras direkt på elbolagens webbplatser.

Det är behändigt att använda någon av webbplatserna för konkurrensutsättning, t.ex. Energimyndighetens oberoende webbplats, där alla relevanta avtal har samlats.

Kom alltid ihåg att läsa avtalsvillkoren omsorgsfullt. Ett mycket billigt pris som syns på en konkurrenswebbplats gäller inte nödvändigtvis mer än en kort tid, varefter priset kan stiga.

Bekanta dig med konkurrenskraftig företagsel här.

Varför välja ett grönt elavtal för ett företag?

 • EN ENKEL MILJÖGÄRNING OCH ett mindre koldioxidavtryck

”Att välja förnybar företagsel är ett av de lättaste sätten att minska företagets miljöutsläpp”, säger Vaissalo.

 • Image som motsvarar värderingarna

”Miljömedvetna val är för företagen inte bara en fråga om att handla enligt sina värderingar, utan också en imagefråga. Allt fler företag vill kommunicera gröna värderingar genom att göra miljömedvetna val själva.”

 • Certifikat

”Till exempel företag som väljer grön Vindel från Vasa Elektriska får ett certifikat över valet av grön el, en banner på sin webbplats och, om de så önskar, också en dekal de kan fästa på företagets dörr.”

 • Liten skillnad i kostnaderna jämfört med blandad el

”Allt fler företag är intresserade av att köpa grön el, där kostnadsskillnaden i slutändan är liten jämfört med blandad el som produceras med många olika produktionsformer.”

Läs mer om grön Vindel här.

Checklista för dig som köper företagsel

 • Ta först reda på hos elbolaget hur stor elförbrukning du har.
 • När det gäller ett nytt företags elfrågor kan du be om hjälp av elbolagets företagsförsäljning.
 • Stora elkonsumenter: lämna en offertbegäran till elbolaget.
 • Små elkonsumenter: beställ elen på nätet.
 • Beakta också dessa när det gäller ditt elbolag: tillförlitlighet, bra kundservice, inhemsk elproduktion.
 • Om elbolaget producerar el själv, kommer det fram på bolagets webbplats.
 • Kom ihåg att konkurrensutsätta elen regelbundet, så säkerställer du ett förmånligt pris.
 • Fördelarna med grön företagsel: mindre koldioxidavtryck, image som förmedlar företagets värderingar, certifikat.

Grön el är det bästa valet för företag! Experterna förklarar varför

Grön el är ett på många sätt ett bra alternativ för företag. Vasa Elektriskas försäljningschef Jussi Vaissalo och Motivas expert Milja Aarni förklarar varför.

Läs mer
Aktuellt

Man lär sig om energibranschen på kaffepausen

Läs mer
Mat & recept

Sommarens fräschaste drink

Läs mer
Iakttagelser

Stora frågor – små gärningar

Läs mer
Hemma

Enkla tips för att sommarstäda bilen

Läs mer
Hemma

Dagens besökskultur är avslappnad, men inte spontan

Läs mer
Aktuellt

Kommer börsel snart att följas i kvarttimmes intervaller i stället för på timbasis?

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: sommaren 2024

Läs mer
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer