Vakiokorvaukset pitkistä sähkökatkoista


Sähkömarkkinalain ja Vaasan Sähköverkon verkkopalveluehtojen mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus vakiokorvaukseen, kun hän on ollut yhtäjaksoisesti ilman sähköjä vähintään 12 tuntia.

Pitkistä sähkökatkoksista maksetaan automaattisesti

Vakiokorvaus hyvitetään automaattisesti eikä asiakkaan tarvitse sitä erikseen hakea Vaasan Sähköverkolta. Korvauksen suuruus riippuu asiakkaan vuotuisesta verkkopalvelumaksusta ja keskeytyksen ajallisesta kestosta.

Asiakkaalle vakiokorvaus hyvitetään automaattisesti sähkölaskulla kuuden (6) kuukauden sisällä keskeytyksestä, ja sen enimmäismäärä on 200 prosenttia vuotuisesta siirtomaksusta, maksimissaan kuitenkin 1 500 euroa*.

Keskeytyksen pituus vaikuttaa korvaukseen

Lain mukaan verkkopalveluasiakkaalle sähköntoimituksen keskeytyksestä maksettavan korvauksen suuruus vaihtelee. Vakiokorvaus maksetaan prosentuaalisena hyvityksenä sähkönkäyttöpaikan vuotuisesta siirtomaksusta veroineen.

Korvauksen suuruuteen vaikuttava keskeytysaika alkaa, kun vika on tullut Vaasan Sähköverkon tietoon joko sähköverkon oman käyttöjärjestelmän kautta tai asiakkaan ilmoituksesta, ja päättyy, kun vika on saatu korjatuksi.

Keskeytysaika

Prosentuaalinen hyvitys
vuotuisista verkkopalvelumaksuista

12 - 24 tuntia

10 %

24 - 72 tuntia

25 %

72 - 120 tuntia

50 %

120 - 192 tuntia

100 %

​192 - 288 tuntia​150 %
​yli 288 tuntia​200 %


Jos sähköntoimituksen keskeytys johtuu kanta- tai alueverkon viasta, ei verkkoyhtiö ole velvollinen maksamaan vakiokorvausta asiakkailleen. Verkkoyhtiö voi vapautua maksuvelvollisuudesta myös silloin, kun keskeytyksen syyn katsotaan olevan verkkoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Esimerkkejä tällaisista tapauksista ovat vaikkapa energian säännöstelyä koskevat viranomaismääräykset.

 * 1.1.2018 alkaen korvaus on enintään 2 000 euroa.