Hos oss är elen alltid förmånlig

info_outline

Basel

Avtalstid: tillsvidare

Hos oss får du alltid ett förmånligt, tillsvidare ikraftvarande elavtal och stabila priser.

Billig basel

Våra priser är alltid förmånliga.

Tacka nej till överraskningar

Vi erbjuder dig ett stabilt elavtal.

Egna val spelar roll

Använd elen ansvarsfullt, det sparar pengar och är en miljögärning.

Frågor om el

Elpriset består av tre delar: elenergin, elöverföringen och skatter (elskatt och mervärdesskatt dvs. moms).

Priset för den elenergi du använt syns på räkningen av elförsäljaren. Elöverföringen faktureras av ditt lokala elnätsbolag. Både elenergin och elöverföringen är skattebelagda. Du betalar elskatt för den elenergi du använder – den skatten finns  med på elöverföringsräkningen. Förutom elskatten så tillkommer momsen, som du betalar på elenergin, elöverföringen, elskatten och försörjningsberedskapsavgiften. Skatterna utgör ca en tredjedel eller mer av det totala priset du betalar som elanvändare.

När man ser på elens helhetspris så utgör elenergin, elöverföringen och skatterna alla för sig cirka 1/3.

Du kan välja den elförsäljare som passar dig bäst, oavsett var du bor. En elförsäljare är, till skillnad från elöverföringsbolagen, inte bunden till något geografiskt område. Jämför olika försäljare och välj den som erbjuder den service och det elavtal du vill ha till ett lämpligt pris.

Du kan även inverka på hur stor elräkningen blir med dina konsumtionsvanor. Olika elapparaters ålder och energieffektivitet inverkar också på förbrukningen.

Om du är kund hos oss kan du enkelt kolla ditt eget avtal genom att logga in i onlinetjänsten eller genom att ringa vår kundtjänst.

Vår kundtjänst är öppen vardagar klockan 8–16 och betjänar elkunder på numret 06 324 5750 (lokalsamtalsavgift/lokalnätsavgift).

Vi gillar inte kraftiga prissvängningar, utan strävar efter att hålla priserna stabila. Eventuella prishöjningar meddelar vi om per post, en månad på förhand. Om priserna däremot går ner informerar vi våra kunder med kort varsel.

Om du köper din el av oss och också är Vasa Elnäts kund får du allting på en och samma faktura. Om du enbart köper el av oss fakturerar vi dig för enbart elenergin medan det lokala elöverföringsbolaget skickar dig en skild faktura för överföringen.

Vi tar ingen extra avgift för pappersfakturor men rekommenderar alla kunder att ta ibruk e-fakturan.

Den av Vasa Elektriska år 2017 sålda elens ursprung fördelas enligt energikälla så här:

  • förnybara energikällor 38,5 %
  • kärnkraft 33,3 %
  • fossila energikällor 28,2 %

År 2016 hade den el Vasa Elektriska sålde det specifika koldioxidutsläppet 149 g/kWh. Produktionen av den sålda elen gav upphov till 0,8 mg/kWh använt kärnkraftsbränsle.

Dela