Vasa Elnät röjer trädbestånd längs ellinjer med hjälp av helikopter

Bolaget fortsätter att röja trädbestånd med hjälp av helikopter i Gerby-Västervik skärgård under de närmaste veckorna beroende på väderleksförhållanden. Röjningen bidrar till att minska störningar i eldistributionen.

För att trygga säkerheten uppmanar vi till att hållas på minst 100 meters avstånd från helikoptern under arbetets gång. Fällda träd och röjningsrester tillhör fastighetsägaren och lämnas kvar på fastigheten.

Under röjningen är vi tvungna att ordna avbrott i eldistributionen som varar i max en halv timme. Vi beklagar störningar.

Närmare uppgifter; Göran Heino tfn 044 324 5551

Dela