Fjärrvärmens avtalsvillkor förnyas

Från 1.8.2018 tar vi ibruk de nya avtalsvillkoren för fjärrvärme. De nya villkoren följer Finsk Energiindustri rf:s rekommendationer och ersätter de tidigare anslutnings- och försäljningsvillkoren för fjärrvärme.

Ändringen kräver inga åtgärder av våra fjärrvärmekunder. Läs de nya villkoren här.