Sähkövero ja sähköveroluokat

Sähköveroa maksavat niin tavalliset kuluttajat kuin yrityksetkin. Sähköveroa maksetaan kulutuksen mukaan, ja se veloitetaan sähkönsiirtolaskulla. Osa yrityksistä on oikeutettuja veroalennukseen. Lue tästä jutusta, millaiset yritykset kuuluvat alempaan sähköveroluokkaan. 

Jokainen sähkönkäyttäjä maksaa valtiolle sähköveroa. Sen toinen nimitys on sähkön valmistevero. 

Sähkövero kerätään paikallisen sähköverkkoyhtiön kautta, ja se on sisällytetty asiakkaan sähkönsiirtolaskuun.

Sähköverkkoyhtiö puolestaan maksaa verot valtiolle. Sähkövero on kulutusperusteinen, eli sen suuruus määräytyy sen mukaan, paljonko sähköä käyttää. Sille on määritelty hinta per kilowattitunti. 

Sähköveroluokat

Sähköveroluokkia on kaksi. Suurin osa sähkön käyttäjistä kuuluu korkeampaan sähköveroluokkaan. Poikkeus ovat jotkin yritykset. 

Sähköveroluokat ja sähköveron hinta: 

  • Sähköveroluokassa 1 sähkövero on 2,79372 c/kWh. Se koostuu energiaverosta 2,24 c/kWh + huoltovarmuusmaksusta 0,013 c/kWh + 24 prosentin arvonlisäverosta. 
  • Sähköveroluokassa 2 sähkövero on 0,07812 c/kWh. Se koostuu energiaverosta 0,05 c/kWh + huoltovarmuusmaksusta 0,013 c/kWh + 24 prosentin arvonlisäverosta. 

Kuka on oikeutettu alempaan sähköveroluokkaan?

Sähköveron veroalennukseen ovat oikeutettuja ne yritykset, joiden toiminta vaatii paljon sähköä. Kevyemmällä verotuksella valtio tukee yritystoimintaa Suomessa.

Alempaan sähköveroluokkaan kuuluvat tiettyjen toimialojen yritykset. Veroluokan määrittää siis yrityksen toimiala eikä se, kuinka paljon sähköä yksittäinen yritys käyttää.

Sähköveroluokan 2 mukaista veroa maksetaan sähköstä, jota käytetään

  • teollisuudessa
  • konesaleissa
  • vähintään 0,5 megawatin tehoisissa lämpöpumpuissa, sähkökattiloissa ja geotermisten lämpölaitosten kiertovesipumpuissa
  • ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä.

Sähköveroluokka 2 teollisuudessa

Jotta teollinen yritys on oikeutettu alempaan veroluokkaan, sen toiminnan tulee kuulua Tilastokeskuksen toimialaluokituksen C- tai B-pääluokkaan tai pääluokan E alaluokkaan 38329. Tutustu toimialaluokituksiin tarkemmin Tilastokeskuksen sivuilla.

Rekisteröidy valmisteveron tuensaajaksi

Jos yritys kuuluu alempaan sähköveroluokkaan, sen tulee rekisteröityä valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin. Se onnistuu Verohallinnon verkkopalvelussa.

Oikeus alempaan veroluokkaan? Ilmoita siitä sähköverkkoyhtiölle.

Yritys on velvollinen ilmoittamaan paikalliselle sähköverkkoyhtiölle, jos se kuuluu alempaan sähköveroluokkaan 2. 

Vaasan Sähköverkon alueella ota yhteys 

Saat sähköpostilla allekirjoitettavaksi esitäytetyn lomakkeen, jolla vakuutat yrityksen kuuluvan veroluokkaan 2. 

Oletko epävarma yrityksesi veroluokasta?

Jos et ole varma, kumpaan veroluokkaan yrityksesi kuuluu, kysy neuvoa sähkönsiirtoyhtiöltäsi.

Sähköveron veronpalautus

Vastuu oikeaan sähköveroluokkaan kuulumisesta on yrityksellä itsellään. Jos veroluokkaan 2 oikeutettu yritys on maksanut väärän veroluokan mukaista sähköveroa, voi erotusta hakea maksettavaksi takaisin takautuvasti Verohallinnon verkkopalvelussa. Erotusta voi hakea kuluvalta ja kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta. 

Pitääkö sähkön tuotannosta maksaa sähköveroa?

Useimmissa tapauksissa sähköveroa ei tarvitse maksaa sähkön pientuotannosta. Sähköverovelvolliseksi tulee vasta, kun omatuotannon tuotantoteho ylittää 100 kilovolttiampeeria ja tuottaa yli 800 000 kilowattituntia sähköä vuodessa. Tavallisten kuluttajien ja useimpien yritystenkään ei tarvitse huolehtia siitä, että omien aurinkopaneelien tuotanto ylittäisi tämän.