Vaasan Sähkö 125 vuotta

Huhtikuussa 125 vuotta täyttänyt Vaasan Sähkö Oy on kehittynyt vahvaksi energiakonserniksi. Paikallisesti tärkeä toimija tavoittelee yhä vahvempaa asemaa koko Suomen energiamarkkinoilla. Juhlavuotta vietetään isojen ja pienien tempausten ja tapahtumien muodossa eri puolilla Vaasan seutua. Hashtag #valoaelämään kertoo, että asioita tehdään pilke silmäkulmassa.

VS_juhlalogo_RGB_pun.png

​Perustietoa konsernista


Vaasan Sähkö on tehokas, kannattava ja hinnoiltaan edullinen lämpö- ja sähköenergiaa asiakkailleen toimittava energiakonserni. Energian hankinta katetaan pääasiassa omalla ja voimalaitosyhtiöiden osakkuuksien kautta tuotetulla energialla. Vaasan Sähkön tytäryhtiöitä ovat Vaasan Sähköverkko Oy, Ravera Oy sekä VS Tuulivoima Oy. Vaasan kaupunki omistaa 99,9 prosenttia yhtiön osakekannasta.

Yhteyshenkilöt
Toimitusjohtaja ja hallitus
Tunnusluvut ja vuosikertomukset
Tytäryhtiöt
Muut omistukset
Yhteiskuntavastuu
Laskutusosoitteet

Missiona edullisuus

 Vaasan Sähkö on edullinen ja luotettava energian toimittaja.

Strategiana kustannustehokkuus

Vaasan Sähkön asiakaslisäarvon tuottamisen perusidea on operatiivinen erinomaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että konsernin toiminta pyritään pitämään tehokkaana keskittymällä avainasioihin, pitämällä prosessit yksinkertaisina ja tekemällä asiat kerralla oikein.

Arvoina avoimuus, osaaminen ja luottamus

Vaasan Sähkön toiminta on avointa ja ammattitaitoista, tehokasta ja selkeää. Yhteistyökumppanit ja asiakkaat voivat luottaa siihen, että sovittu pitää.

Energiatehokkuussopimus

Vaasan Sähkö Oy ja Vaasan Sähköverkko Oy ovat liittyneet  elinkeinoelämän (energia-ala) energiatehokkuussopimukseen.

ETS-logo-fin-1color-02.png