​​​​​​​​​​​Sähkön hinnan muodostuminen


Sähkölasku koostuu sähköenergian ja sähkönsiirron osuudesta sekä veroista.

​Sähkön hinta​
​Kuviossa on keskimääräinen hinnanmuodostus kotitalousasiakkaalle, kun pääsulakekoko on 3x25A, käytössä on yleissähkö ja sähkön vuosikulutus on 5 000 kWh.

Sähköenergia

Sähköenergian hinnasta käytetään myös nimitystä myyntihinta. Sähköenergian hintaan vaikuttavat monet markkinoilla määräytyvät tekijät, kuten tuotantokustannukset sekä sähköpörssihinnat. Sähkölaskusta voi kilpailuttaa ainoastaan sähköenergian osuuden.

Sähkönsiirto

Sähkön siirrosta vastaa paikallinen sähköverkkoyhtiö, joka omistaa alueen jakeluverkon. Sähkön siirtohintaa ei voi kilpailuttaa. Siirtohinnan kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.

Sähkövero

Sähkön kulutuksesta maksetaan sähköveroa. Paikallinen sähköverkkoyhtiö laskuttaa sähköveron sähkön siirtohinnan yhteydessä. Sähköverkkoyhtiö tilittää sähköveron edelleen valtiolle.

Vero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähköveromalli on kaksiportainen ja perustuu lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/96). Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan kulutuskohteesta riippuen.

Arvonlisävero

Arvonlisäveroa peritään sähköenergiasta, sähkön siirrosta, sähköverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Arvonlisäveron suuruus on 24 prosenttia.​