​​​​Sähkösuunnittelu​


Sähkösuunnittelun lähtökohtana on toivottu sähkövarustustaso ja lämmitysjärjestelmä. Neuvottele sähkösuunnittelijan tai sähköurakoitsijan kanssa ennen suunnittelun aloittamista. Useilla talotehtailla on oma sähkösuunnittelija, jonka palvelut sisältyvät talopakettiin. Myös näissä tapauksissa voi esittää omat toiveensa sähkösuunnittelusta.

Tarkista talon myyjältä, kuuluuko toimitukseen mittauskeskus.

Hyväksyttyjä sähkösuunnittelijoita ja -urakoitsijoita löytyy verkossa www.tukes.fi.

Lataa opas Ohje omakotirakentajalle.pdf

Liittymissopimus

Uusi sähköliittymä omakotitaloon tulee tilata hyvissä ajoin: asemakaava-alueella vähintään kuukautta ennen ja asemakaava-alueen ulkopuolella kaksi kuukautta ennen tarvetta, jotta Vaasan Sähköverkko ehtii tehdä tarvittavat suunnitelmat, hankkia tarvittavat luvat ja rakentaa jakeluverkon.

Suuremmilla liittymillä tulee varautua näitä pitempiin toimitusaikoihin.

Liittymissopimukseen tarvitaan

  • henkilö- tai Y-tunnus
  • liittymispaikan tien tai kadun nimi ja numero
  • kopio asemapiirroksesta
  • kaavoittamattomalla alueella kopio ympäristökartasta
  • pääsulakkeen koko.

Tilaa sähköliittymä​​

​​​Liittymisjohto

Vaasan Sähköverkon alueella on liittymiskaapelina maakaapeli. Tontin maakaapeli on rakentajan vastuulla. Rakentaja kaivaa ja täyttää kaapeliojan, jonka jälkeen mittauskeskuksen kytkennän suorittanut sähköurakoitsija voi tilata sähkön kytkennän.

Liittyminen verkkoon

 Ennen kuin mittari voidaan asentaa ja sähköt kytkeä päälle, täytyy

  • sähköverkon liittymissopimus olla tehtynä ja palautettuna

  • sähköpääkeskus, maakaapeli ja maadoitusjohdin olla asennettuna

  • sähköurakoitsijan tehdä kohteen mittarointitilaus.

Sähkömittarin sijoitus

Mittauskeskuksen sijoittaminen talon tai autotallin ulkoseinään

Keskuksen voi myös upottaa seinän sisälle.

Tontin kaapelin liitos sähköverkkoon voidaan tehdä katujakokaapissa­ tai pylväässä.

(Klikkaamalla aukeaa suurempi kuva.)sähkösuunnittelu_sähkömittarin sijoitus 1.jpg

(Klikkaamalla aukeaa suurempi kuva.)sähkösuunnittelu_sähkömittarin sijoitus 2.jpg 


Mittauskeskuksen sijoittaminen tekniseen tilaan (lämmönjakohuone)


Vaasan Sähköverkon henkilöiden on päästävä tilaan suoraan ulkoa, joten ulko-ovi on varustettava sähköyhtiön H-sarjan Abloy-kaksoispesälukolla. Kaksoispesälukon voi korvata upotettavalla avainsäiliöllä, jossa on sähköyhtiön H-sarjan lukkopesä.


Mittauksen sijoittaminen jalalliseen keskukseen

Mittauskeskus sijoitetaan portille tai muuhun sopivaan paikkaan johon on esteetön pääsy myös talvella.

Liitos sähköverkkoon tehdään usein myös tontin rajalle kaivettuun maakaapeliin.

(Klikkaamalla aukeaa suurempi kuva.)sähkösuunnittelu_sähkömittarin sijoitus 4.jpg


Mittauskeskuksen sijoittaminen pylvääseen

Tämä vaihtoehto sopii vain huviloille.

(Klikkaamalla aukeaa suurempi kuva.) 

Ennen kaivamista

Ennen kaivutöiden aloittamista on selvitettävä, sijaitseeko alueella sähkökaapeleita tai kaukolämpöputkistoja.

Vaasan Sähköverkko Oy:n maakaapeleiden sijaintitiedot ovat saatavilla verkko-osoitteesta Kaivulupa.fi, joka on maanlaajuinen maakaapeleiden sijaintitietopalvelu. Palvelun avulla kaivuuhommia suunnittelevat voivat pyytää karttoja ennen urakkaan ryhtymistä.

Palvelu on maksuton ja se toimii vuorokauden ympäri. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä, jonka jälkeen palveluun voi kirjautua. Palvelussa voi tarkentaa pohjakartalta miltä alueelta kaapelikartta on tarpeen, jonka jälkeen palvelu lähettää valitun alueen kaapelitiedot rekisteröinnin yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Kaapeleiden merkintä maastoon tilataan myös palvelun kautta.
Siirry kaivulupa.fi

Vaasan Sähkö Oy:n kaukolämpöputkien sijaintitiedot ovat saatavilla myös osoitteesta kaivulupa.fi.

Ohjeita kaivamiseen

Sähkökaapelia varten on kaivettava kaapelioja, jonka leveys on vähintään lapion piston verran, eli noin 20 cm. Ojan syvyydeksi suositellaan 80 cm.

Laita ojan pohjalle noin 10 cm paksuinen kerros hienoa hiekkaa, jonka päälle asetat sähkökaapelin. Sitten lisäät hiekkaa niin, että sitä on kaapelin päällä 15–20 cm.

Hiekan päälle asetat sähköliikkeistä saatavaa varoitusnauhaa, jotta kukaan ei maata kaivaessaan vahingoittaisi kaapelia.

Lopuksi täytä oja täytemaalla.


rakentajalle_sähkösuunnittelu_suomi.jpg
 

Lue myös Kaivutyöohje.pdf

Rakennusaikainen sähkö

Rakentamisen ajaksi voi vuokrata väliaikaisen mittauskeskuksen. Mittauskeskuksessa on valo- ja voimavirtapistorasioita työkoneille.

Kytkentä- ja vuokramaksut veloitetaan voimassa olevan vuokrakeskushinnaston mukaisesti. Kulutusmaksu veloitetaan voimassa olevan yleissähköhinnaston mukaisesti.

Tilaa vuokrakeskus

Tontin syöttökaapelin täytyy olla suojattuna koko matkalta.
Vuokrakeskuksen kumikaapelia ei tarvitse suojata.

Työmaakeskuksen toimitus

Jos tontin rajalla on katujakokaappi, sijoitetaan vuokrakeskus tämän kylkeen. Jos tontin lähellä on ilmalinjaverkko (ei katuvalaistus), voidaan vuokrakeskus asentaa pylvääseen. Muussa tapauksessa keskus asennetaan tontin syöttökaapeliin.

Jos keskus liitetään tontin syöttökaapeliin, tulee huolehtia tarkoituksenmukaisen telineen rakentamisesta paikkaan, jonne kaapelin pää hyvin ylettyy. Keskuksen asennuspinnan tulee olla vähintään 60 cm leveä ja 75 cm korkea. Telineen kokonaiskorkeuden tulee olla noin 180 cm. Vuokrakeskus painaa noin 20 kg.

Voit myös hyödyntää omaa mittauskeskustasi rakennusaikaisen sähkön tarpeeseen asentamalla sen tilapäiseen telineeseen. Tällöin sähköurakoitsija kytkee maakaapelin ja maadoituselektrodin keskukseen ja tilaa kytkennän verkkoon. Ylimääräistä kaapelia kannattaa varata niin, että se ylettyy keskuksen lopulliseen paikkaan. Kaapelin täytyy olla suojattuna koko matkalta. Ylimääräiselle kiepille voi esimerkiksi rakentaa kotelo telineen jalkaan tai kaivaa se maahan.

vuokrakeskus.jpg

Sähköurakoitsija voi tarvita jännitteen poiskytkentää siirtäessään keskuksen lopulliseen paikkaan. Irrotus- ja jälleenkytkentätöistä veloitamme voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.