​​Peruuttamisoikeus


Huom!  Täytä ja palauta tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluat peruuttaa sopimuksen.

Peruuttamisoikeuden käyttö

Yksityisasiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava meille päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla.
 
Jos käytät sähköistä lomaketta, ilmoitamme viipymättä sähköpostitse peruuttamisilmoituksen saapumisesta. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Kun olemme vastaanottaneet asiakkaan peruuttamisilmoituksen, sopimus raukeaa. Jos asiakas on pyytänyt sähköntoimituksen aloittamista ennen peruuttamisajan päättymistä, on hänen maksettava meille peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä toimitetusta sähköstä sopimusvahvistuksen mukainen korvaus.


Sopimuserimielisyydet

​​​​

Mikäli sopimuksesta syntyy erimielisyyttä osapuolten kesken ja sitä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).​