​​​Palveluhinnat


Palveluhinnat
Laskutus- ja raportointipalvelut
Asiakkaan pyytämä välilasku8,00 €
Laskujäljennös jälkikäteen2,00 €/kpl
Lasku- tai saldoerittely, kaukolämmön kulutustodistus, tiedot kulutushistoriasta8,00 €
Kulutustodistus (max 5 mittaria)18,00 €
Maksun viivästyminen
Maksumuistutus (Huom! alv 0 %)5,00 €
Perintäkäynti asiakkaan luona50,00 €
Sähkön tai kaukolämmön katkaisu ja jälleenkytkentä200,00 €
Viivästyskorko korkolain mukaan
Sähkönjakelun palvelut
Sähköjen päällekytkentä
arkisin klo 8-16, tilattu viimeistään edeltävänä arkipäivänä0,00 €
saman päivän aikana tai työajan ulkopuolella120,00 €
Päivystyskäynti asiakkaan luona *
arkisin klo 8-16130,00 € *
muina aikoina220,00 €
Muut palvelut
Sähkön siirtotuotteen ja mittaustavan vaihto65,00 €
Pääsulakkeen koon muutos80,00 €
Virheettömän kWh-mittarin tarkastus asiakkaan pyynnöstä140,00 €
Mittarin energiaimpulssiliitäntä (vaatii tehotariffituotteen)100,00 €
Liittymisjohdon kytkentä sähköttömäksi arkipäivisin klo 8-16 *1100,00 €
Liittymisjohdon irti- ja jälleenkytkentä arkipäivisin klo 8-16 *1200,00 €
Liittymisjohdon muuttaminen ilmakaapelista maakaapeliksi pääsulakekokoa muuttamatta200,00 € alkaen
Liittymiskohdan siirtäminen pääsulakekokoa muuttamatta200,00 € alkaen
Sähkön katkaisu ja jälleenkytkentä perintätoimenpiteenä *2200,00 €
Kulutustodistus (enim. 5 mittaria)18,00 €
Selvitys-/toimistotyö65,00 €

* laskutetaan, kun vika on asiakkaan laitteessa

*1 kolmen päivän toimitusaika

*2 Verkkoalueemme ulkopuolisessa energiantoimituksessa perintätoimenpiteenä suoritetusta sähkön katkaisusta ja jälleenkytkennästä veloitetaan paikallisen jakeluverkonhaltijan toimenpidemaksut.

Hinnat sisältävät alv 24 %.

Kaukolämmön palveluhinnat
Kaukolämpölaitteiden katselmus
Kaukolämpösuunnitelman tarkistus0,00 €
Lämmönvaihtimen asennustarkastukset ja käytönopastus0,00 €
Lämmönvaihtimen tiiveystarkistus tarvittaessa0,00 €
Lämpöenergiamittarin luenta
Noutomaksu *12,20 €
Kaukolämmön mittauspalvelut
Virheettömän energiamittauksen tarkistaminen asiakkaan pyynnöstäKustannusten mukaan
Mittarin energiaimpulssiliitäntäKustannusten mukaan
Tilausvesivirta
Tilausvesivirran tarkistus150,00 €
Virtauksenrajoitin asennettunaKustannusten mukaan
Reittiavainpalvelut
Avaimen haku ja vienti sylinteriin0,00 €
Avainsylinterin siirto45,00 €
Kaukolämpölaskun maksun viivästyminen
Maksumuistutus (Huom! alv 0 %)5,00 €
Perintäkäynti asiakkaan luona50,00 €
Kaukolämmön katkaisu ja jälleenkytkentä200,00 €
Viivästyskorkokorkolain mukaan
Ylimääräiset laskut ja erittelyt
Laskujäljennös jälkikäteen2,00 €/kpl
Lasku- tai saldoerittely, kulutustodistus, tiedot kulutushistoriasta8,00 €

* Mittarin luenta tai kulutuksen arviointi kun lukematietoja ei ole toimitettu ajoissa.

Hinnat sisältävät alv 24 %.

​​