​​​​Sähkön pientuotannon liittäminen


Näitä ohjeita seuraamalla tuotantolaitteistosi liittäminen sähköverkkoon tapahtuu sujuvasti ja laitos on turvallinen käyttää. Pientuotanto tuotetaan ensisijaisesti omaan käyttöön ja sähkön syöttö jakeluverkkoon on vähäistä. Yleisimpiä pientuotantolaitoksia ovat aurinkovoimalat, tuulivoimalat ja pienet biopolttolaitokset. Katso myös ohjekuva pientuotannon turvallisesta liittämisestä verkkoon.

Sähkömarkkinalain mukaan pientuotanto pitää sisällään kaikki 0–2000 kVA:n tuotantolaitteet.  

Yleiset ohjeet

Pientuotanto ryhmitellään erilaisten teknisten vaatimusten perusteella.
Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj ovat laatineet kullekin tehoalueelle omat ohjeet ja vaatimukset:

Tuotannon liittäminen verkkoon:

Mikäli tuotannon nimellisteho ylittää 500 kVA, ks. myös:

Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset
Fingrid: Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon

Sähköntuotanto

Sähkön tuotantoasiakkaiden kanssa teemme erillisen sähköntuotannon verkkopalvelu- ja liittymissopimuksen. Tuotannon sopimusehdot:

Verkkopalveluehdot VPE 2014.pdf
Sähkötuotannon verkkopalveluehdot TVPE 11.pdf
Sähköntuotannon liittymisehdot TLE 2014.pdf

Sähköntuotanto
Siirtomaksu verkkoon syötetystä energiasta0,74 €/MWh

Hinnat sisältävät alv 24 %.

​​Mikrotuotannon liittäminen 0–100 kVA

Olethan yhteydessä Vaasan Sähköverkkoon hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa lähettämällä meilleMikrotuotannon yleistietolomakkeen täytettynä. Palauta lomake joko sähköpostitse osoitteeseen rakentajapalvelut@vaasansahko.fi tai postitse osoitteeseen Vaasan Sähkö/Rakentajapalvelut, PL 26, 65101 Vaasa.  Lomakkeen täyttämiseen saat apua sähköurakoitsijaltasi.

On suositeltavaa olla yhteydessä asiakaspalveluumme jo ennen hankintaa, jotta voidaan varmistua tuotantolaitoksen liittämiskelpoisuudesta yleiseen sähköverkkoon. Vaasan Sähköverkko Oy:n sähköverkkoon voidaan kytkeä SFS-EN 50438:n (suomalainen mikrotuotantostandardi) ja VDE-AR-N-4105:n (saksalainen vaatimusdokumentti) vaatimukset täyttäviä mikrotuotantolaitteita.

Huom! Tarkistathan laitteiston toimittajalta ennen hankintaa, että vähintäänkin yhdet mainituista vaatimuksista täyttyvät.

Jotta liittäminen olisi mahdollista, tulee myös liittymispisteen sähköisten ominaisuuksien olla riittävän hyvät. Yleensä tämä ei tuota ongelmia, mutta joissain tapauksissa verkko saattaa vaatia vahvistusta. Myös tämän vuoksi liitettävyys on hyvä tarkistaa etukäteen, ettei aikataulun suhteen tule ikäviä yllätyksiä.

Toimitusaika on asemakaava-alueella keskimäärin yksi kuukausi ja haja-asutusalueilla kaksi kuukautta.

1-vaiheisen mikrotuotantolaitteen maksimiteho voi olla 3,7 kVA ja verkkoyhtiöllä tulee olla tieto mille vaiheelle laite on kytketty.

> 100 kVA:n sähkötuotantolaitoksen liittäminen

Suuremman tuotantolaitoksen liittämistapa sähköverkkoon selvitetään aina tapauskohtaisesti. Liittymisteho, liittämistapa ja sijainti vaikuttavat liittymishintaan ja aikatauluun. Olethan yhteydessä asiantuntijaamme hyvissä ajoin ennen laitteiston hankintaa.

Lupa rakentamiselle

Tarkista oman kuntasi rakennusvalvontaviranomaiselta, tarvitseeko tuotantolaitoksesi rakennus- tai toimenpideluvan.

Tuotantolaitteiston asennus

Itse voimalan rakentaminen ja liittymispisteen jälkeiset sähkötyöt kuuluvat asiakkaalle. Asennukset voi suorittaa vain sähköalan ammattilainen, jolla on työhön vaadittava pätevyys. Asiakkaan sähköurakoitsija vastaa laitteiston määräystenmukaisuudesta ja asennuksen sähköturvallisuudesta sekä suorittaa laitteiston käyttöönottotarkastuksen.

Tuotantolaitteiston (mukaan lukien invertteri) on oltava erotettavissa jakeluverkosta erillisellä lukittavalla erotuskytkimellä, johon verkkoyhtiöllä on vapaa pääsy (esim. talon ulkoseinällä, ei lukitussa tilassa).

Sähkökeskuksilla ja tuotantolaitteistolla on oltava varoituskyltti takasyöttövaarasta ja opastus laitteiston irti kytkemiselle. Lisäksi tuotantolaitteisto on liitettävä kiinteistön sähköverkkoon kiinteällä tai puolikiinteällä asennuksella. Töpseli- tai pistokeliitännäiset tuotantolaitteistot eivät täytä sähköasennusstandardin SFS6000 vaatimuksia eikä niitä näin ollen saa liittää sähköverkkoon.

Tuotantolaitteistoa ei saa kytkeä verkkoon ennen kuin siihen on saatu verkkoyhtiön edustajalta lupa.

Sähköliittymä

Pientuotantolaitos liitetään yleensä asiakkaan olemassa olevaan sähköliittymään ja se mitoitetaan kattamaan oma kulutus. Sitä varten voidaan rakentaa tarvittaessa myös erillinen liittymä. Jos tuotantolaitoksen nimellisteho ylittää olemassa olevan sähköliittymän sopimustehon, tulee nykyistä liittymistehoa kasvattaa.

Tuotantolaitoksen ylijäämäenergia

Ennen käyttöönottoa liittymispisteessä oleva sähkömittari ohjelmoidaan mittaamaan energiaa kahteen suuntaan. Verkkoyhtiö ei osta sähköä, vaan tuottaja myy tuottamansa sähkön valitsemalleen myyntiyhtiölle ja tekee tämän kanssa sähkönmyyntisopimuksen. Ylijäämäenergian voi syöttää Vaasan Sähköverkon verkkoon.

Vaasan Sähkön asiakkaana voit myydä ylijäämäenergiasi meille. Silloin tehdään sähköenergian ostosta toistaiseksi voimassa oleva sopimus ja sähköenergiasta maksetaan sähköpörssin tuntikohtaiseen hintaan sidottu korvaus.

Maksu ylijäämäsähköstä

Maksamme ylijäämäsähköstä sähköpörssin tuntikohtaisen hinnan Suomen alueella vähennettynä välityspalkkiolla (0,20 snt/kWh):

spot-tuntihinta Suomessa (alv 0%) - välityspalkkio (alv 0%) = ylijäämän ostohinta

Ylijäämäenergian myyjä huolehtii itse mahdollisista verotukseen liittyvistä ilmoitustarpeista ja velvollisuuksista.

Ostosopimuksen kummallakin osapuolella on kahden viikon irtisanomisaika.

Tuotantolaitoksen käyttöönotto

Lähtökohtana on varmistaa verkon ja tuotantolaitoksen käyttöturvallisuus kaikissa tilanteissa. Asiakkaan on hyvä varmistaa hankintavaiheessa, että laitteistolle on tehty asianmukaiset tyyppitestaukset SFS-EN 50438 tai VDE-AR-N-4105 vaatimusten mukaisesti. Verkkoyhtiön edustaja tarkistaa paikan päällä, että kaikki liittämisedellytykset ovat kunnossa ja antaa tämän jälkeen luvan laitteen kytkennälle verkkoon. 

Sähköverovelvollisuus

Alle 100 kVA:n tuottajat on vapautettu sähköverovelvollisuudesta.

Yli 100 kVA:n tuottajat, joiden vuosituotanto on enintään 800 000 kWh, ovat myös vapautettuja sähköverovelvollisuudesta.  Heidän on kuitenkin rekisteröidyttävä Tullille sekä jätettävä veroilmoitus kerran vuodessa.

Yli 100 kVA:n tuottajat, joiden vuosituotanto on yli 800 000 kWh, ovat sähköverovelvollisia. Tämä tarkoittaa velvollisuutta rekisteröityä Tullille sekä sähköveroilmoituksen tekemistä ja sähköveron suorittamista kuukausittain myös omaan käyttöön tuotetusta sähköstä. Voimalaitoksen omakäyttösähkö on sähköverotonta.